Кафедра гістології, цитології та ембріології

Медичний факультет №4, спеціальність “Педіатрія”

ПРОМІЖНА АТЕСТАЦІЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
 ( 2014 року)

СПИСОК
 студентів медичного факультету №4, спеціальності «Педіатрія», що атестовані
з дисципліни «Гістологія, цитологія та ембріологія» на «відмінно»

 

СПИСОК
 студентів медичного факультету №4, спеціальності «Педіатрія», що атестовані
з дисципліни «Гістологія, цитологія та ембріологія» на «незадовільно»

 

СПИСОК
 студентів медичного факультету №4, спеціальності «Педіатрія», що атестовані
з дисципліни «Гістологія, цитологія та ембріологія» «неатестованні»

 

СПИСОК
груп студентів медичного факультету №4, спеціальності «Педіатрія» з найвищим атестаційним балом з дисципліни «Гістологія, цитологія та ембріологія»

 

СПИСОК
 груп студентів медичного факультету №4, спеціальності «Педіатрія» з найнижчим атестаційним балом з дисципліни «Гістологія, цитологія та ембріологія»