Кафедра гістології, цитології та ембріології Буковинського державного медичного университету

Буковинський державний медичний університет

Кафедра гістології, цитології та ембріології

На сьогоднішній день запланована науково-дослідна робота на тему: «Закономірності морфогенезу та структурно-функціональні особливості тканин і органів в онтогенезі людини» № держреєстрації 0116U002938, прикладна (термін виконання – 01.01.2016-31.12.2020 рр.) Керівник теми: д.мед.н., доцент  Цигикало О.В.

Вперше будуть з’ясовані закономірності взаємозв’язку морфофункціональних властивостей тканин та органів з морфометричними, статево-віковими та конституційними характеристиками організму в онтогенезі людини. Вперше буде отримано нові дані щодо розвитку гістологічної та анатомічної будови тканин і органів тіла людини, зокрема, типів м’язової тканини у взаємозв’язку із становленням їх гістоархітектоніки та функціональними особливостями. Буде розширене та доповнене вчення про конституційні типи тілобудови людини, функціональною складовою яких є енергетичні властивості скелетної м’язової тканини. Будуть визначені морфофункціональні особливості вісцеральної гладкої м’язової тканини, що стане теоретичним підгрунтям для розуміння розвитку та перебігу патологічних процесів порожистих органів та систем організму людини. Будуть з’ясовані особливості гістоархітектоніки та просторово-часових взаємовідношень міокарда та його структур. На основі наших досліджень будуть розроблені нові експрес-тести для визначення фізіологічної складової конституційного типу людини.

У 2016 році запланована дисертаційна робота асистента кафедри хірургічної та дитячої стоматології Паліса С. Ю.  на тему: «Особливості морфогенезу та будови нижньої щелепи в пренатальному періоді онтогенезу людини», 14.03.01 “Нормальна анатомія”. Науковий керівник – д.мед.н., доцент Цигикало О.В.

У 2017 році запланована дисертаційна робота асистента кафедри гістології, цитології та ембріології Попової І. С. на тему: «Особливості морфогенезу та топографії структур під’язикових трикутників передньої шийної ділянки в пренатальному періоді онтогенезу людини» 14.03.01 “Нормальна анатомія”. Науковий керівник – д.мед.н., доц. Цигикало О.В.

Результати наукових досліджень НДР висвітлюються співробітниками кафедри на численних міжнародних наукових форумах, використовуються в науково-дослідних роботах навчальних і науково-дослідних установ України.