Кафедра гістології, цитології та ембріології Буковинського державного медичного университету

Буковинський державний медичний університет

Кафедра гістології, цитології та ембріології

Колектив кафедри

д. мед. н., професор, завідувач кафедри

Цигикало Олександр Віталійович

Закінчив лікувальний факультет Чернівецького державного медичного інституту у 1992 році. Впродовж 1992-1994 року – хірург-інтерн Роменської районної лікарні Сумської області.

З 1994 року – асистент, з 2003 – доцент кафедри топографічної анатомії та оперативної хірургії Буковинського державного медичного університету. З 2010 до 2016 року – доцент кафедри здоров’я людини, рекреації та фітнесу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, заступник декана з наукової роботи та інформатизації.

Завідувач кафедри гістології, цитології та ембріології – з лютого 2016 року.

Кандидатську дисертацію «Розвиток та становлення топографії головних компонентів коренів легень людини в пренатальному періоді онтогенезу» за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія – захистив 1999 року.

Докторську дисертацію «Закономірності морфогенезу та топографії позапечінкових жовчних проток у ранньому періоді онтогенезу людини» за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія – захистив 2014 року.

Надіслати листа / Google Scholar

д. мед. н., професор, професор кафедри

Бойчук Тарас Миколайович

Професор кафедри гістолоігяї, цитології та ембріології.

Google Scholar

к. мед. н., доцент кафедри

Чернікова Галина Миколаївна

У 1995 році закінчила Буковинську державну медичну академію за спеціальністю «Лікувальна справа». Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Розвиток та становлення топографії підшлункової залози в пренатальному періоді онтогенезу людини». Доцент кафедри гістології, цитології та ембріології Буковинського державного медичного університету.

Виконує фрагмент планової наукової роботи кафедри на тему: «Закономірності морфогенезу, гістологічні та анатомічні особливості органів дихальної та травної систем в пренатальному періоді онтогенезу людини».

Вiдповiдальна за навчально-методичну роботу на кафедрi, модератор електронного журналу, вiдповiдальна за цивильний захист, куратор 50 групи 2 курсу, вчитель в Moodle.

Надіслати листа / Google Scholar

к. мед. н., доцент кафедри

Ходоровська Алла Анатоліївна

У 2001 році закінчила Буковинську державну медичну академію за спеціальністю «Лікувальна справа». У 2002 році пройшла інтернатуру за спеціальністю «Нервові хвороби». У 2005 році закінчила аспірантуру за спеціальністю «Гістологія, цитологія та ембріологія». Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Стан щитоподібної залози в умовах стресу при зміненому фотоперіоду». З 2006  – 2010 рр. асистент кафедри медичної біології, генетики та гістології. З 2010 року по теперішній час доцент кафедри гістології, цитології та ембріології Буковинського державного медичного університету.

Виконує фрагмент планової наукової роботи кафедри на тему: «Закономірності морфогенезу та особливості гістологічної будови  тканин дихальних шляхів та респіраторного відділу легень». Автор 109 наукових праць, у т.ч.1-го навчального посібника та 1-го підручника. 

Відповідальна за наукову роботу кафедри, за наповнення цифрового репозиторію БДМУ, адміністрування електронних навчальних курсів на сервері дистанційного навчання університету (спеціальність «Медицина») та моніторинг підготовки студентів медичного факультету №2 до складання ліцензійного іспиту «Крок», є куратором академічної групи.

Надіслати листа / Google Scholar

к. мед. н., доцент кафедри

Семенюк Тетяна Олексіївна

Закінчила у 1992 році лікувальний факультет державного медичного університету імені Ніколає Тестеміцану м. Кишинів, Республіки Молдова та отримала диплом лікаря.

Впродовж 1992-1994 років проходила інтернатуру за спеціальністю «неврологія», після закінчення якої було присвоєно кваліфікацію лікаря-спеціаліста за спеціальністю «неврологія».

Є співробітником кафедри гістології, цитології та ембріології з 2008 року. В період з 2008 по 2017 рік працювала на посаді асистента кафедри, з січня 2018 року працює на посаді доцента.

У 2015 році захистила дисертаційну роботу: «Морфологічні особливості клапанів серця в пренатальному періоді розвитку, дітей віком до 1 року та у людей зрілого віку» за спеціальністю гістологія, цитологія та ембріологія та здобула науковий ступінь кандидата медичних наук.

Працює над фрагментом кафедральної НДР: «Морфологічні особливості внутрішньошлуночкових утворів серця людини в онтогенезі».

Виконує обов’язки відповідальної за підготовку іноземних студентів до ліцензійного іспиту «Крок-1» по гістології, цитології та ембріології та відповідальної за міжнародні зв’язки.

Надіслати листа / Google Scholar

к. мед. н., доцент кафедри

Малик Юлія Юріївна

Закінчила у 2001 році Буковинську державну медичну академію. У 2001-2002 рр. пройшла інтернатуру за спеціальністю “Терапія”. У 2006 році отримала спеціалізацію з вірусології. З 2003 року асистент, а з 2018 року доцент кафедри гістології, цитології та ембріології.

У 2015 році захистила дисертаційну роботу: «Гістоархітектоніка сухожилкових струн мітрального клапана людей у нормі та при малих аномаліях серця», за спеціальністю гістологія, цитологія та ембріологія.

Працює над фрагментом кафедральної НДР: «Особливості будови міоендокардіальних утворів шлуночків серця в онтогенезі людини».

Виконує обов’язки секретаря (виробничих, методичних і наукових нарад) кафедри, відповідає за адміністрування електронних навчальних курсів на сервері дистанційного навчання університету та моніторинг підготовки студентів стоматологічного факультету до складання ліцензійного іспиту «Крок», є куратором академічної групи.

Куратор Instagram каналу @histo_gram_cv де розміщуються фото мікропрепаратів для підготовки до Змістових та Заключних модулів. 

Надіслати листа / Google Scholar

к. мед. н., доцент кафедри

Пентелейчук Наталія Петрівна

Закінчила у 2001 році Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Біологія» та здобула кваліфікацію біолога, викладача біології та хімії. З 2003 по 2005 рік працювала старшим лаборантом кафедри медичної біології, генетики та гістології.

З 2006 року по теперішній час асистент кафедри гістології, цитології та ембріології.

У 2015 році захистила дисертаційну роботу: «Структурна організація сухожилкових струн передсердно-шлуночкових клапанів серця у плодів, новонароджених і дітей грудного віку», за спеціальністю нормальна анатомія.

Працює над фрагментом кафедральної НДР: «Топографо-анатомічні та морфологічні особливості підклапанного апарату серця людини в онтогенезі за умов норми».

Виконує обов’язки профорга та старшого куратора кафедри гістології, цитології та ембріології.

Надіслати листа / Google Scholar

к. мед. н., доцент кафедри

Петришен Олександр Іванович

У 1994 році вступив до Чернівецького держаного медичного інституту та в 2000 році закінчив Буковинську державну медичну академію за спеціальністю «Лікувальна справа», отримав диплом з відзнакою здобувши кваліфікацію «лікаря». По закінченні ВНЗу продовжив навчання в інтернатурі та в січні 2002 року присвоєно звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Хірургія». З лютого 2002 року прийнятий на посаду лікаря-хірурга Антонінської НРЛ, Хмельницької області, де до серпня 2002 року виконував обов’язки завідувача хірургічного відділення.

З серпня 2002 року зарахований на посаду викладача-стажиста кафедри гістології, цитології та ембріології Буковинської державної медичної академії. Захистив кандидатську дисертаційну роботу на тему: «Морфофункціональний стан нирок стресованих тварин за дії солей алюмінію та свинцю при порушенні фотоперіодизму». Проводить заняття з вітчизняними та іноземними студентами усіх спеціальностей. 

На кафедрі курує роботу студентського наукового гуртка, куратор академічної групи та матеріально-відповідальна особа.

Заступник декана медичного факультету №3 по роботі з іноземними студентами І-ІІІ курсів.

Надіслати листа / Google Scholar

к. мед. н., доцент кафедри

Столяр Денис Борисович

Закінчив Буковинський державний медичний університет у 2007 році за спеціальністю «Лікувальна справа».

У 2012 році захистив дисертаційну роботу: «Анатомічні особливості скронево-нижньощелепного суглоба в перинатальному періоді онтогенезу», за спеціальністю нормальна анатомія.

З 2012 року працював за спеціальністью “лікар-анестезіолог дитячий” в КМУ “Міська дитяча клінічна лікарня”.

З 2017 року – на посаді асистента кафедри гістології, цитології та ембріології БДМУ. 

З 2021 року – на посаді доцента кафедри.

Головний куратор медичного факультету №2.

Надіслати листа / Google Scholar

др. філософії, доцент кафедри

Попова Ірина Сергіївна

Закінчила Буковинський державний медичний університет з відзнакою у 2016 році за спеціальністю «Лікувальна справа». У 2016-2017 роках пройшла інтернатуру за спеціальністю «Патологічна анатомія».

З 2016 року працювала на посаді старшого лаборанта, а з 2017 року – на посаді асистента кафедри гістології, цитології та ембріології БДМУ.

В жовтні 2017 року запланувала кандидатську дисертацію на тему: «Особливості морфогенезу та топографії структур підпід’язикових трикутників передньої шийної ділянки в пренатальному періоді онтогенезу людини».  В 2021 році успішно захистила дисертацію.

З 2022 року – на посаді доцента кафедри.

Відповідальна на кафедрі за поповнення бази гістологічних препаратів. 

Надіслати листа / Google Scholar

др. філософії, асистент кафедри

Андрущак Людмила Анатоліївна

Закінчила Буковинський державний медичний університет у 2010 році за спеціальністю «Лікувальна справа». У 2010-2012 роках пройшла інтернатуру за спеціальністю “Внутрішні хвороби”.

З 2012 року працювала на посаді старшого лаборанта та викладача кафедри догляду за хворими.

З 2013 року працює на посаді асистента кафедри гістології, цитології та ембріології БДМУ.

В 2023 році успішно захистила дисертацію.

Надіслати листа

асистент кафедри

Галиш Ірина Володимирівна

Закінчила Буковинський державний медичний університет у 2011 році за спеціальністю «Лікувальна справа».

У 2011-2013 роках пройшла інтернатуру за спеціальністю “Дерматовенерологія”.

Надіслати листа

старший лаборант

Кочерга Лариса Іванівна

Діловод та старший лаборант кафедри.

Колишні співробітники кафедри

к. біол. н., доцент кафедри

Чала Катерина Миколаївна

Народилася 4 серпня 1957 року у місті Чернівці.

Закінчила Чернівецькій ордена Трудового Червоного Прапора державний університет у 1980 році. З січня 1981 року до вересня 1994 року працювала на кафедрі гістології Чернівецького державного медичного інституту на посаді старшого лаборанта. З 1994 року переведена на посаду асистента цієї ж кафедри.

30 грудня 1997 р. захистила кандидатську дисертацію «Вплив деяких ксенобіотиків екосистеми Чернівецької області на кислотно-лужний гомеостаз організму», рішенням спеціалізованої вченої ради Чернівецького державного університету ім. Ю. Федьковича присуджено науковий ступінь кандидата біологічних наук.

З 2002 року працює на посаді доцента.

У грудні 2003 року рішенням Атестаційної колегії присвоєно вчене звання доцента кафедри медичної біології, генетики та гістології.

Виконує фрагмент НДР. Автор більше 170 наукових робіт, 1-го підручника та 3-х навчальних посібників.

Відповідальна за підготовку студентів стоматологічного факультету до ліцензійного іспиту «КРОК 1». Виконує профорієнтаційну роботу серед учнів середніх навчальних закладів міста. Куратор.

лаборант кафедри

Голуб'як Ярослав Володимирович

Народився в місті Івано-Франківськ 26 травня 2000 року.
У 2017 році вступив до Буковинського державного університету на перший курс медичного факульетету №2.
З 2021 року – на посаді лаборанта кафедри гістології, цитології та ембріології БДМУ