Кафедра гістології, цитології та ембріології Буковинського державного медичного университету

Буковинський державний медичний університет

Кафедра гістології, цитології та ембріології

Колективи кафедри в різні роки

1983 рік

Верхній ряд: ст. лаборант Адаменко А.І.; асистент Кришталь М.В.; ст. лаборант Шаровська М.Д.;
старший лаборант Кавуля Н.А.; асистент Панчук М.М.; ст. лаборант Ягело П.А.

Нижній ряд: робітник кафедри Гуцул М.П.; асистент Мардар Г.І.;
завідувач кафедри доцент, к.мед.н. Капіносов І.К.; доцент, к.біол.н. Зажаєва В.В.

1995 рік

Верхній ряд: старший лаборант Шаровська М.Д.; асистент Олійник І.Ю.; асистент Догадіна І.В.;
асистент Кузь В.Ф.

Нижній ряд: доцент, к.біол.н. Зажаєва В.В.; завідувач кафедри професор, д.мед.н. Кокощук Г.І.;
аспірант Чернікова Г.М.

1995 рік

Верхній ряд: старший лаборант Шаровська М.Д.; асистент Чала К.М.; аспірант Чернікова Г.М.;
асистент Кузь В.Ф.

Нижній ряд: асистент Догадіна І.В.; завідувач кафедри професор, д.мед.н. Кокощук Г.І.;
доцент, к.біол.н. Зажаєва В.В.

2002 рік

Верхній ряд: ст. лаборант Шаровська М.Д.; аспірант Ходоровська А.А.; асистент Петришен 0.І.;
асистент Кушнір І.Г.; асистент, к.біол.н. Чала К.М.

Нижній ряд: асистент Кузь В.Ф.; асистент, к.мед.н. Чернікова Г.М.;
завідувач кафедри, професор, д.мед.н. Кокошук Г.І.; доцент, к.біол.н. Зажаєва В.В.

2004 рік

Верхній ряд: викладач-стажист Пентелейчук Н.П., асистент Петришен О.І., доцент, к.мед.н. Федонюк Л.Я.,
ст. викладач Кузь.В.Ф., ст. лаборант Галушко К.А.

Середній ряд: асистент Галкін С.Г., доцент, к.мед.н. Чернікова Г.М., викладач-стажист Ткачук Н.В.,
доцент, к.біол.н. Чала К.М., асистент Ходоровська А.А.

Нижній ряд: доцент, к.б.н. Зажаєва В.В., професор, д.мед.н. Мардар Г.І., старший лаборант Ягело П.А., робітниця кафедри Житар О.Ф.

Колектив кафедри медичної біології, генетики та гістології (2009 рік)

Верхній ряд: асистент Вепрюк Ю.М.; асистент Петришен О.І.; асистент Грицюк М.І.; доцент, к.мед.н. Булик Р.Є.; асистент Малик Ю.Ю.; асистент Ломакіна Ю.В.; асистент Хоменко В.Г.; доцент, к.мед.н. Захарчук О.І.

Середній ряд: асистент Сметанюк 0.І.; асистент Семенюк Т.О.; доцент, к.біол.н. Чала К.М.; завідувач кафедри професор, д.мед.н. Пішак В.П.; доцент, к.мед.н. Чернікова Г.М.; асистент Кривчанська М.І.

Нижній ряд: асистент, к.мед.н. Ходоровська А.А.; асистент Пентелейчук Н.П.; доцент, к.мед.н. Черновська Н.В.; доцент, к.мед.н. Федонюк А.Я.; асистент, к.мед.н. Шумко Н.М.

2010 рік

Зліва на право: асистент Пентелейчук Н.П.; доцент, к.мед.н. Чернікова Г.М.; асистент Семенюк Т.О.;
ст. лаборант Кочерга Л.І.; доцент, д.мед.н. Федонюк Л.Я.; завідувач кафедри професор, д.мед.н. Бойчук Т.М.; доцент, к.мед.н. Ходоровська А.А.; асистент Малик Ю.Ю.; доцент, к.біол.н. Чала К.М.
асистент Петришен О.І.;

2014 рік

Зліва на право: асистент Пентелейчук Н.П., ст. лаборант Галиш І.В., професор, д.мед.н., Мардар Г.І.,  асистент Петришен О.І.; доцент, к.мед.н. Чернікова Г.М.; асистент Семенюк Т.О.;
завідувач кафедри, професор, д.мед.н. Бойчук Т.М.; асистент Андрущак Л.А.,
доцент, к.мед.н. Ходоровська А.А.; ст. лаборант Косован О.С.; доцент, к.біол.н. Чала К.М.;
асистент Малик Ю.Ю.; ст. лаборант Кочерга Л.І.

2016 рік

Зліва на право: асистент Логуш Л.Г.; асистент Кравчук Н.Д.; асистент, к.мед.н. Семенюк Т.О.;
доцент, к.біол.н. Чала К.М.; ст. лаборант Кочерга Л.І.; доцент, к.мед.н. Чернікова Г.М.; асистент Петришен О.І.; професор, д.мед.н. Бойчук Т.М.; доцент, д.мед.н. Цигикало О.В.; доцент, к.мед.н. Ходоровська А.А.;
доцент, к.мед.н. Панчук М.М.; асистент, к.мед.н. Малик Ю.Ю.; ст. лаборант Галиш І.В.; асистент, к.біол.н. Пентелейчук Н.П., лаборант б/о Житар О.Ф.