Кафедра гістології, цитології та ембріології Буковинського державного медичного университету

Буковинський державний медичний університет

Кафедра гістології, цитології та ембріології

Серповидноклітинна анемія

19 червня – Всесвітній день обізнаності про серповидноклітинну анемію

Серповидноклітинна анемія – спадкова гемоглобінопатія, зумовлена мутацією білку гемоглобіну з утворенням аномального гемоглобіну S (HbS), успадковується за аутосомно-рецесивним типом.

Молекули гемоглобіну складаються з поліпептидних ланцюгів, хімічна структура яких контролюється генетично. Нормальна зріла молекула гемоглобіну (Hb А) складається з двох альфа- і двох бета-поліпептидних ланцюгів. Нормальна кров дорослої людини також містить ≤ 2,5% Hb A2 (складається з альфа- і дельта-ланцюгів) і <2% гемоглобіну F (фетального гемоглобіну), який має гамма-ланцюги замість бета-ланцюгів. Гемоглобін виконує роль переносника кисню й вуглекислоти.

При серповидноклітинній анемії гемоглобін S (HbS) характеризується певними відхиленнями як у властивостях, так і в будові. На відміну від нормального гемоглобіну А у гемоглобіні S присутній аномальний бета-ланцюг, в якому глутамінова кислота, яка займає шосте положення в бета-ланцюзі, замінена на амінокислоту валін.

Насичений киснем Hb S значно менш розчинний, ніж насичений киснем гемоглобін A. Внаслідок зниженої розчинності гемоглобіну він кристалізується та утворює напівтвердий гель усередині еритроцита, що призводить до деформації еритроцитів, які набувають форму серпів або півмісяців. Гемоглобін крові цих хворих на відміну від гемоглобіну здорових людей має іншу рухливість в електричному полі, іншу ізоелектричну точку. Еритроцити, які містять гемоглобін S, володіють зниженою стійкістю і зниженою кисень-транспортуючою здатністю. Деформовані, нееластичні еритроцити приклеюються до судинного ендотелію і закупорюють дрібні артеріоли і капіляри, що призводить до інфарктів. Судинна оклюзія також викликає пошкодження ендотелію, що призводить до запалення і може призвести до тромбозів. Оскільки серпоподібні еритроцити характеризуються зниженою осмотичною резистентністю, їх механічна травматизація в кровотоці супроводжується гемолізом. Хронічна компенсаторна гіперактивність кісткового мозку викликає деформації кісток.

Велика частина клінічних симптомів зустрічається тільки у гомозиготних пацієнтів і є результатом анемії, оклюзії судин, що призводить до ішемії і інфарктів тканин. Анемія, як правило, має важкий перебіг, однак відрізняється варіабельністю і зазвичай компенсується; часто спостерігаються помірна жовтяниця і блідість.

У дітей часто спостерігається гепатоспленомегалія, однак у дорослих селезінка часто атрофована в зв’язку з багаторазовими інфарктами і подальшим фіброзом (аутоспленектомія). Характерні кардіомегалія, систолічні серцеві шуми, холелітіаз, хронічні штамповані виразки гомілок.

Періодично виникають загострення (кризи), часто без явної причини. У деяких випадках, криз може бути спровокований лихоманкою, вірусною інфекцією, локальною травмою.

Вазооклюзійний криз (больовий криз) є найбільш поширеним типом; до його причин відносяться ішемія, гіпоксія тканин і інфаркт, як правило, кісток, але також і селезінки, легенів або нирок.

Апластичний криз виникає в тих випадках, коли в зв’язку з гострою інфекцією, викликаною парвовірусом людини або вірусом Епштейна-Барра, сповільнюється еритропоез в кістковому мозку..

Гострий торакальний синдром обумовлений оклюзією мікроциркуляторного русла легень і є поширеною причиною смерті, летальність досягає 10%. Спостерігається у всіх вікових групах, однак найбільш часто трапляється у дітей. Повторні епізоди призводять до формування хронічної легеневої гіпертензії.

У дітей загострення анемії може бути зумовлене гострою секвестрацією серповидних еритроцитів в селезінці (секвестраційний криз).

Хронічне пошкодження селезінки може призвести до аутоінфаркту і підвищує сприйнятливість до інфекції, особливо до пневмококової інфекції та Salmonella (включаючи Salmonella osteomyelitis). Ці інфекції особливо поширені в ранньому дитячому віці і можуть призводити до смерті.

Рецидиви ішемії та інфарктів можуть призводити до хронічної дисфункції різних систем органів. Ускладнення включають ішемічний інсульт, судоми, асептичний некроз головки стегнової кістки, порушення концентраційної здатності нирок, хронічне захворювання нирок, серцеву недостатність, легеневу гіпертензію, легеневий фіброз, а також ретинопатію.

У носіїв, осіб гетерозиготних по гену серпоподібноклітинної анемії, в еритроцитах присутні гемоглобін S і гемоглобін A приблизно в рівних кількостях. При цьому в нормальних умовах у носіїв симптоми майже ніколи не розвиваються, серпоподібні еритроцити виявляються випадково при лабораторному аналізі крові. Симптоми у носіїв можуть з’явитися при гіпоксії чи важкій дегідратації організму.

Для діагностики захворювання проводять дослідження структури ДНК (пренатальна діагностика), роблять мазок периферичної крові, пробу на розчинність та електрофорез гемоглобіну (або тонкошарова ізоелектричної фокусування).

Серпоподібноклітинна анемія поширена в регіонах світу, ендемічних по малярії. Втановлений взаємозв’язок між серповидноклітинною анемією і стійкістю до малярії в регіонах з її широким поширенням. Хворі на серповидноклітинну анемію мають підвищену, хоча і не абсолютну, вроджену стійкість до зараження різними штамами малярійного плазмодію.

Для України характерна низька поширеність серповидноклітинної анемії. Але туризм та міграція населення, зростання кількості іноземних студентів із країн, де ця патологія є поширеною, може призвести до збільшення випадків серповидноклітинної анемії в нашій країні, що потребує підвищенної обізнаності лікарів сьогодення до діагностики цієї хвороби.

Статтю підготувала: доц. Малик Ю.Ю.