Кафедра гістології, цитології та ембріології

Колектив кафедри

Колектив кафедри гістології, цитології та ембріології (2016 рік)

IMG_4909

Зліва на право: асистент Н.Д. Кравчук,  к.мед.н., асистент Т.О. Семенюк,  к.біол.н., доцент К.М. Чала,  старший лаборант Л.І. Кочерга,  к.мед.н., доцент Г.М. Чернікова,  асистент О.І. Петришен,  д.мед.н., професор Т.М. Бойчук,  в.о. завідувача кафедри, д.мед.н., доцент О.В. Цигикало к.мед.н., доцент А.А. Ходоровська,  к.мед.н., асистент М.М. Панчук,  к.мед.н., асистент Ю.Ю. Малик,  асистент І.В. Галиш,  асистент Л.Г. Логуш,  к.біол.н., асистент Н.П. Пентелейчук,  лаборант О.Ф. Житар