Кафедра гістології, цитології та ембріології

Стоматологічний факультет, спеціальність “Стоматологія”

ПРОМІЖНА АТЕСТАЦІЯ СТУДЕНТІВ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
 ( 2014 року)

СПИСОК
 студентів стоматологічного факультету, спеціальності «Стоматологія», що атестовані
з дисципліни «Гістологія, цитологія та ембріологія» на «відмінно»

 

СПИСОК
 студентів стоматологічного факультету, спеціальності «Стоматологія», що атестовані
з дисципліни «Гістологія, цитологія та ембріологія» на «незадовільно»

 

СПИСОК
 студентів стоматологічного факультету, спеціальності «Стоматологія», що атестовані
з дисципліни «Гістологія, цитологія та ембріологія» «неатестованні»

 

СПИСОК
груп студентів стоматологічного факультету, спеціальності «Стоматологія» з найвищим атестаційним балом з дисципліни «Гістологія, цитологія та ембріологія»

 

СПИСОК
 груп студентів стоматологічного факультету, спеціальності «Стоматологія» з найнижчим атестаційним балом з дисципліни «Гістологія, цитологія та ембріологія»