Кафедра гістології, цитології та ембріології

Медичний факультет №1, спеціальність “Медична психологія”

ПРОМІЖНА АТЕСТАЦІЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №1
 ( 2014 року)

СПИСОК
 студентів медичного факультету №1, спеціальності «Медична психологія», що атестовані з дисципліни «Гістологія, цитологія та ембріологія» на «відмінно»

СПИСОК
 студентів медичного факультету №1, спеціальності «Медична психологія», що атестовані з дисципліни «Гістологія, цитологія та ембріологія» на «незадовільно»

 

СПИСОК
 студентів медичного факультету №1, спеціальності «Медична психологія», що атестовані з дисципліни «Гістологія, цитологія та ембріологія» «неатестованні»

 

Атестаційний бал групи студентів медичного факультету №1, спеціальності «Медична психологія» з дисципліни «Гістологія, цитологія та ембріологія»