Кафедра гістології, цитології та ембріології

Медичний факультет №3, спеціальність “General medicine”

ПРОМІЖНА АТЕСТАЦІЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №3, СПЕЦІАЛЬНОСТІ “General medicine”
 (2014 року)

СПИСОК
студентів І курсу, медичного факультету №3, спеціальності «General medicine», що атестовані з дисципліни «Гістологія, цитологія та ембріологія» на «відмінно»

СПИСОК
студентів І курсу, медичного факультету №3, спеціальності «General medicine», що атестовані з дисципліни «Гістологія, цитологія та ембріологія» на «незадовільно»

 

СПИСОК
студентів ІІ курсу, медичного факультету №2, спеціальності «General medicine», що атестовані з дисципліни «Гістологія, цитологія та ембріологія» «неатестованні»

 

СПИСОК
груп студентів І курсу, медичного факультету №3, спеціальності «General medicine» з найвищим атестаційним балом з дисципліни «Гістологія, цитологія та ембріологія»

СПИСОК
груп студентів І курсу, медичного факультету №3, спеціальності «General medicine» з найнижчим атестаційним балом з дисципліни «Гістологія, цитологія та ембріологія»