Кафедра гістології, цитології та ембріології

Медичний факультет №2, спеціальність “Лікувальна справа”

ПРОМІЖНА АТЕСТАЦІЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
 (2014 року)

СПИСОК
 студентів медичного факультету №2, спеціальності «Лікувальна справа», що атестовані
з дисципліни «Гістологія, цитологія та ембріологія» на «відмінно»

СПИСОК
 студентів медичного факультету №2, спеціальності «Лікувальна справа», що атестовані
з дисципліни «Гістологія, цитологія та ембріологія» на «незадовільно»

 

СПИСОК
 студентів медичного факультету №2, спеціальності «Лікувальна справа», що атестовані
з дисципліни «Гістологія, цитологія та ембріологія» «неатестованні»

 

СПИСОК
груп студентів медичного факультету №2, спеціальності «Лікувальна справа» з найвищим атестаційним балом з дисципліни «Гістологія, цитологія та ембріологія»

 

СПИСОК
 груп студентів медичного факультету №2, спеціальності «Лікувальна справа» з найнижчим атестаційним балом з дисципліни «Гістологія, цитологія та ембріологія»