Кафедра гістології, цитології та ембріології

Медичний факультет №1, спеціальність “Лікувальна справа”

ПРОМІЖНА АТЕСТАЦІЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №1
 (2014 року)

СПИСОК
 студентів медичного факультету №1, спеціальності «Лікувальна справа», що атестовані з дисципліни «Гістологія, цитологія та ембріологія» на «відмінно»

 

СПИСОК
 студентів медичного факультету №1, спеціальності «Лікувальна справа», що атестовані з дисципліни «Гістологія, цитологія та ембріологія» на «незадовільно»

 

СПИСОК
 студентів медичного факультету №1, спеціальності «Лікувальна справа», що атестовані з дисципліни «Гістологія, цитологія та ембріологія» «неатестованні»

 

СПИСОК
груп студентів медичного факультету №1, спеціальності «Лікувальна справа» з найвищим атестаційним балом з дисципліни «Гістологія, цитологія та ембріологія»

 

СПИСОК
 груп студентів медичного факультету №1, спеціальності «Лікувальна справа» з найнижчим атестаційним балом з дисципліни «Гістологія, цитологія та ембріологія»