Кафедра гістології, цитології та ембріології

Спеціальність “Медична психологія”


СПИСОК
рекомендованої навчальної та навчально-методичної літератури

Основна:
1. Гістологія людини /О.Д.Луцик, А.Й. Іванова, К.С.Кабак, Ю.Б.Чайковський. – Київ, “Книга плюс”, 2003. – 592 с.
2. Гистология: учебник /Ю.И.Афанасьев, Н.А.Юрина, Е.Ф.Котовский и др. //Под ред. Ю.И.Афанасьева, Н.А.Юриной. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицина, 2002. – 744 с.
3. Атлас по гистологии и эмбриологии /И.В.Алмазов, Л.С.Сутулов. – М.: Медицина, 1978. – 544 с.
4. Атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии /С.Л.Кузнецов, Н.Н.Мушкамбаров, В.Л.Горячкина. – М.: Медицинское информационное агенство, 2002. – 374 с.
5. Ультраструктура клітин і тканин (навчальний посібник-атлас) /К.С. Волков, Н.В.Пасєчко – Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – 96 с.
6. Ультраструктура основних компонентів органів систем організму (навчаль¬ний посібник-атлас) /К.С. Волков. – Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. – 102 с.
7. Медична ембріологія за Лангманом /Томас В. Садлер. – Львів, “Наутілус”, 2001. – 550 с.

Додаткова:
1. Гистология: введение в патологию /Под ред. Э.Г.Улумбекова, Ю.А.Челышева. – М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1998. – 960 с.
2. Гистология, цитология и эмбриология: Атлас: Учебное пособие /О.В.Волкова, Ю.К.Елецкий, Т.К.Дубовая и др. //Под ред. О.В.Волковой, Ю.К.Елецкого. – М.: Медицина, 1996. – 544 с.
3. Руководство по гистологии (общая гистология) /Под ред. И.Г.Акмаева, В.Л. Быкова, О.В. Волкова. В 2 т. – Санк-Петербург.: СпецЛит, 2001. – 495 с.
4. Руководство по гистологии (частная гистология органов и тканей) /Под ред. И.Г.Акмаева, В.Л. Быкова, О.В. Волкова. В 2 т. – Санк-Петербург.: СпецЛит, 2001. – 735 с.
5. Гистология /Л.Хэм, Д.Кормак. Москва: Мир, 1982-1983 г.г., в 5-ти томах.
Атлас по эмбриологии человека /Л.Фалин. М.: Медицина, 1976. – 544 с.
6. Альберс Б., Льюис Дж. Молекулярная биология клетки. – М.: Мир, 1986-1987 г.г., в 5-ти томах.

 

 

ПЕРЕЛІК
навчально-методичних посібників, які використовуються в навчальному процесі

1. Гістологія людини /О.Д.Луцик, А.Й. Іванова, К.С.Кабак, Ю.Б.Чайковський. – Київ, “Книга плюс”, 2003. – 592 с.
2. Гистология: учебник /Ю.И.Афанасьев, Н.А.Юрина, Е.Ф.Котовский и др. //Под ред. Ю.И.Афанасьева, Н.А.Юриной. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицина, 2002. – 744 с.
3. Гистология: введение в патологию /Под ред. Э.Г.Улумбекова, Ю.А.Челышева. – М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1998. – 960 с.
4. Быков В.Л. Цитология и общая гистология (функциональная морфология клеток и тканей человека). – СПб.: СОТИС, 1998.
5. Быков В.Л. Частная гистология человека. – СПб.: СОТИС, 1998.
6. Гистология /Л.Хэм, Д.Кормак. Москва: Мир, 1982-1983 г.г., в 5-ти томах.
7. Заварзин А.А. Основы сравнительной гистологии. – Л.: Наук, 1985.
8. Ченцов Ю.С. Общая гістологія. – М.: Изд. МГУ, 1995.
9. Волкова О.В., Елецкий Ю.К. Основы гистологии с гистологической техникой. Москва: Медицина, 1971.
10. Альберс Б., Льюис Дж. Молекулярная биология клетки. – М.: Мир, 1986-1987 г.г., в 5-ти томах.
11. Медична ембріологія за Лангманом /Томас В. Садлер. – Львів, “Наутілус”, 2001. – 550 с.
12. Руководство по гистологии (общая гистология) /Под ред. И.Г.Акмаева, В.Л. Быкова, О.В. Волкова. В 2 т. – Санк-Петербург.: СпецЛит, 2001. – 495 с.
13. Руководство по гистологии (частная гистология органов и тканей) /Под ред. И.Г.Акмаева, В.Л. Быкова, О.В. Волкова. В 2 т. – Санк-Петербург.: СпецЛит, 2001. – 735 с.
14. Данилов Р.К., Клишов А.А. Гистология: Учебные материалы к лекциям и практическим занятиям. – Спб.:ВМедА, 1995.
15. Практикум по гистологии, цитологии и эмбриологии /Под ред. Н.А.Юриной, А.И.Радостина. – М.: Изд-во УДН, 1998.
16. Гистология, цитология и эмбриология: Атлас: Учебное пособие /О.В.Волкова, Ю.К.Елецкий, Т.К.Дубовая и др. //Под ред. О.В.Волковой, Ю.К.Елецкого. – М.: Медицина, 1996. – 544 с.
17. Атлас по гистологии и эмбриологии /И.В.Алмазов, Л.С.Сутулов. – М.: Медицина, 1978. – 544 с.
18. Атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии /С.Л.Кузнецов, Н.Н.Мушкамбаров, В.Л.Горячкина. – М.: Медицинское информационное агенство, 2002. – 374 с.
19. Атлас по эмбриологии человека /Л.Фалин. М.: Медицина, 1976. – 544 с.
20. Ультраструктура клітин і тканин (навчальний посібник-атлас) /К.С. Волков, Н.В.Пасєчко – Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – 96 с.
21. Ультраструктура основних компонентів органів систем організму (навчаль¬ний посібник-атлас) /К.С. Волков. – Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. – 102 с.
22. Іванова А.Й., Чайковський Ю.Б., Луцик О.Д. Міжнародна гістологічна та ембріологічна номенклатура. – Львів: Львівський медичний інститут, 1993.
23. Международная гистологическая номенклатура /Под общей редакцией проф. Ю.И.Афанасьева. – М.: Медицина, 1987.
24. Англо – русский медицинский энциклопедический словарь (Stedman’s Medical Dictionary). – М.: ГЭОТАР. – 1995.
25. Atlas of human anatomy. Frank H. Netter, M.D., Sharon Colacino, Ph.D., consulting Editor, Ciba-Geigy corporation, Summit, New Jersey, 1994.
26. Burkitt H.G., Young B., Heath J.W. Wheater’s Functional Histology. – Edinburg – L. – Madride: Churchill –Livingstone, 1993.
27. Gartner L.P., Hiatt J.L., Strum J.M. Cell biology and histology 2d ed. – Philadelphia e. a.: Harwal Publishing Co., 1993.
28. Kurt E. Johnson. Histology and cell biology. – , Media, Pennsylvania, 1991.
29. Paul R. Wheater, H. George Burkitt, Victor G. Daniels. Functional Histology: a text and colour atlas. – Churchill Livingstone Inc., 1987.
30. Yartner L.P., Hyatt J.L., Strun J.M., Cell biology and histology. 2 d ed. Philadelphia e. a.: Harwal Publishing Co., 1993.

ПЕРЕЛІК ГІСТОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ,
які необхідно діагностувати під час здачі модульних контролів
 для студентів медичного факультету за спеціальністю «Медична психологія»
з дисципліни «Гістологія, цитологія та ембріологія»

МОДУЛЬ І. Основи цитології та загальної ембріології
Змістовий модуль 1. Основи цитології
1. Комплекс Гольджі в нейроцитах спинномозкового вузла. Імпрегнація сріблом;
2. Нейрофібрили в мультиполярних нейроцитах спинного мозку. Імпрегнація сріблом;
3. Включення глікогену в клітинах печінки. ШИК – реакція;
4. Жирові включення в клітинах печінки. Осмієва кислота;
5. Каріокінез рослинних клітин. Залізний гематоксилін.

Змістовий модуль 2. Загальна та порівняльна ембріологія
1. Овоцит зрілого фолікула (яєчник кішки). Гематоксилін-еозин;
2. Сперматозоїди морської свинки (мазок). Нігрозин, еозин;
3. Зародок на стадії первинної смужки. Залізний гематоксилін;
4. Зародок на стадії утворення нервової трубки, сомітів і хорди. Залізний гематоксилін;
5. Зародок курки на стадії тулубової та амніотичної складок. Залізний гематоксилін;
6. Пуповина людини.Гематоксилін – еозин;
7. Материнська частина плаценти людини. Гематоксилін – еозин;
8. Плідна частина плаценти людини. Гематоксилін – еозин.

МОДУЛЬ ІІ. Загальна гістологія
Змістовий модуль 3. Гістологія загальних тканин
1. Одношаровий плоский епітелій (мезотелій чепця). Імпрегнація азотистим сріблом;
2. Одношаровий циліндричний епітелій канальців нирки. Гематоксилін-еозин;
3. Одношаровий циліндричний багаторядний війчастий епітелій трахеї. Гематоксилін-еозин;
4. Багатошаровий плоский незроговілий епітелій рогівки ока. Гематоксилін-еозин;
5. Перехідний епітелій сечового міхура. Гематоксилін-еозин;
6. Мазок крові людини. Забарвлення за Романовським;
7. Щільна сполучна тканина (сухожилок на поздовжньому зрізі). Гематоксилін – еозин;
8. Біла жирова тканина (тотальний препарат чепця). Судан III;
9. Гіалінова хрящова тканина (поперечний зріз реберного хряща). Гематоксилін – еозин;
10. Еластична хрящова тканина (зріз вушної раковини). Орсеїн;
11. Волокниста хрящова тканина (зріз міжхребцевого диска). Гематоксилін – еозин;
12. Пластинчаста кісткова тканина (зріз діафіза трубчастої кістки). Забарвлення за Шморлем;
13. Розвиток кістки на місці хряща. Гематоксилін – еозин.

Змістовий модуль 4. Гістологія спеціальних тканин
1. Гладенька м’язова тканина (зріз стінки сечового міхура). Гематоксилін – еозин;
2. Поперечно-смугаста скелетна м’язова тканина (зріз язика). Залізний гематоксилін;
3. Хроматофільна субстанція в мультиполярних нейроцитах спинного мозку. Метиленовий синій;
4. Псевдоуніполярні клітини спинномозкового вузла. Гематоксилін – еозин;
5. Мієлінові нервові волокна. Осмієва кислота;
6. Безмієлінові нервові волокна. Гематоксилін – еозин.

МОДУЛЬ ІІІ. Спеціальна гістологія та ембріологія
Змістовий модуль 5. Спеціальна гістологія та ембріологія регуляторних і сенсорних систем
1. Поперечний зріз спинного мозку. Імпрегнація сріблом;
2. Кора великих півкуль головного мозку. Імпрегнація сріблом;
3. Мозочок. Імпрегнація сріблом;
4. Спинномозковий вузол. Гематоксилін – еозин;
5. Передній відділ ока. Гематоксилін – еозин;
6. Задня стінка ока. Гематоксилін – еозин;
7. Аксіальний розріз завитки внутрішнього вуха. Гематоксилін – еозин;
8. Атрерія м’язового типу. Гематоксилін-еозин;
9. Артерія еластичного типу (аорта). Орсеїн;
10. Вена м’язового типу. Гематоксиліном-еозин;
11. Артеріоли, венули, капіляри. Гематоксилін-еозин;
12. Серце. Гематоксилін-еозин;
13. Вилочкова залоза. Гематоксилін-еозин;
14. Лімфатичний вузол. Гематоксилін-еозин;
15. Селезінка.Гематоксилін-еозин;
16. Гіпофіз. Гематоксилін – еозин;
17. Щитоподібна залоза. Гематоксилін – еозин;
18. Прищитоподібна залоза. Гематоксилін – еозин;
19. Надниркова залоза. Гематоксилін – еозин;
20. Шкіра пальця людини. Пікрофуксин, резорцинфуксин;
21. Шкіра з волоссям. Гематоксилін-еозин.

Змістовий модуль 6. Спеціальна гістологія та ембріологія внутрішніх органів
1. Трахея. Гематоксилін-еозин;
2. Легені. Гематоксилін-еозин;
3. Язик людини. Ниткоподібні та грибоподібні сосочки язика. Гематоксилін-еозин;
4. Язик людини. Листоподібні сосочки язика. Гематоксилін-еозин;
5. Розвиток зуба: емалевий орган. Гематоксилін-еозин;
6. Розвиток зуба: утворення дентину та емалі. Гематоксилін-еозин;
7. Привушна слинна залоза. Гематоксилін-еозин;
8. Під’язикова слинна залоза. Гематоксилін-еозин;
9. Стравохід /верхня третина/. Гематоксилін-еозин;
10. Перехід стравоходу в шлунок. Гематоксилін-еозин;
11. Дно шлунка. Гематоксилін-еозин;
12. Пілорична частина шлунка. Гематоксилін-еозин;
13. Дванадцятипала кишка. Гематоксилін-еозин;
14. Тонка (голодна) кишка. Гематоксилін-еозин;
15. Товста кишка. Гематоксилін-еозин;
16. Печінка свині. Ван-Гізон;
17. Підшлункова залоза. Гематоксилін-еозин;
18. Нирка. Гематоксилін – еозин;
19. Сечовий міхур. Гематоксилін – еозин;
20. Сім’яник. Гематоксилін – еозин;
21. Придаток сім’яника. Гематоксилін – еозин;
22. Передміхурова залоза. Гематоксилін – еозин;
23. Яєчник кішки. Гематоксилін – еозин;
24. Жовте тіло. Гематоксилін – еозин;
25. Матка кішки в період спокою. Гематоксилін – еозин;
26. Лактуюча молочна залоза. Гематоксилін – еозин.

 

 

ПЕРЕЛІК ЕЛЕКТРОННИХ МІКРОФОТОГРАФІЙ,
які необхідно діагностувати під час здачі модульних контролів
 для студентів медичного факультету за спеціальністю «Медична психологія»
з дисципліни «Гістологія, цитологія та ембріологія» 

МОДУЛЬ І. Основи цитології та загальної ембріології
Змістовий модуль 1. Основи цитології
1. Електронномікроскопічне зображення плазмолеми (тришарова будова);
2. Гранулярна ендоплазматична сітка;
3. Гладка ендоплазматична сітка;
4. Коплекс Гольджі;
5. Мітохондрія;
6. Лізосоми;
7. Рибосоми;
8. Клітинний центр – центросома;
9. Джгутик (хвостовий відділ сперматозоїда);
10. Включення глікогену в гепатоцитах;
11. Жирові включення в цитоплазмі гепатоцитів;
12. Фрагмент ядра;
13. Структура ядерця.

Змістовий модуль 2. Загальна та порівняльна ембріологія
1. Сперматозоїд;
2. Яйцеклітина (фрагмент фолікула яєчника).

МОДУЛЬ ІІ. Загальна гістологія
Змістовий модуль 3. Гістологія загальних тканин
1. Одошаровий плоский епітелій (внутрішній епітелій рогівки ока);
2. Одношаровий циліндричний епітелій (епітеліальна пластинка ворсинки слизової оболонки тонкої кишки);
3. Одношаровий багаторядний епітелій (епітеліальна пластинка слизової оболонки трахеї);
4. Еритроцити (червоні кров’яні тільця);
5. Тромбоцити (кров’яні пластинки);
6. Мегакаріоцит;
7. Нейтрофільний гранулоцит (сегментоядерний);
8. Еозинофільний гранулоцит – еозинофіл;
9. Базофільний гранулоцит – базофіл;
10. Лімфоцит;
11. Моноцит;
12. Пухка сполучна тканина;
13. Макрофаг – гістіоцит;
14. Плазмоцит;
15. Ізогенна група хрящових клітин (гіаліновий хрящ);
16. Остеоцит.

Змістовий модуль 4. Гістологія спеціальних тканин
1. Гладенький міоцит (м’язова оболонка тонкої кишки);
2. Поперечно-смугасте скелетне м’язове волокно;
3. Фрагмент саркоплазми кардіоміоцита;
4. Нейроцит (кора великих півкуль головного мозку);
5. Олігодендроцит ( спинномозковий вузол);
6. Епендимоцити (стінка спинномозкового каналу);
7. Безмієлінове нервове волокно;
8. Мієлінове нервове волокно;
9. Синапс.

МОДУЛЬ ІІІ. Спеціальна гістологія та ембріологія
Змістовий модуль 5. Спеціальна гістологія та ембріологія регуляторних і сенсорних систем
1. Зернистий шар кори мозочка;
2. Артеріола;
3. Гемокапіляр соматичного типу;
4. Гемокапіляр вісцелярного типу;
5. Фрагмент кардіоміоцита;
6. З’єднання кардіоміоцитів (вставний диск);
7. Кіркова речовина часточки тимуса;
8. Фрагмент передньої частки аденогіпофіза;
9. Соматотропоцити;
10. Тиротропоцит;
11. Кортикотропоцит;
12. Фрагмент фолікула щитоподібної залози (помірна активність);
13. Фрагмент фолікула щитоподібної залози (гіпофункція);
14. Фрагмент фолікула щитоподібної залози (гіперфункція);
15. Адренокортикоцит пучкової зони кори наднирника;
16. Епідермоцити базального та остистого шарів.

Змістовий модуль 6. Спеціальна гістологія та ембріологія внутрішніх органів
1. Респіраторний епітеліоцит – альвеолоцит I типу;
2. Секреторний епітеліоцит – альвеолоцит II типу;
3. Аерогематичний бар’єр;
4. Головні екзокриноцити власної залози слизової оболонки шлунка;
5. Парієтальний екзокриноцит власної залози слизової оболонки шлунка;
6. Додаткові мукоцит власної залози слизової оболонки шлунка;
7. Шийковий мукоцит власної залози слизової оболонки шлунка;
8. Ворсинка слизової оболонки тонкої кишки;
9. Крипта тонкої кишки;
10. Клітина Панета на дні крипти тонкої кишки;
11. Гепатоцит в складі часточки печінки;
12. Панкреатоцити (апікальна частина);
13. Панкреатоцити (базальна частина);
14. Інсулоцити панкреатичного острівця;
15. Фільтраційний бар’єр у складі ниркового тільця;
16. Епітеліоцит проксимального відділу нефрона;
17. Фрагмент базальної частини епітеліоцита дистального відділу нефрона;
18. Фрагмент стінки звивистого сім’яного канальця.