Кафедра гістології, цитології та ембріології

Спеціальність “Лікувальна справа”

СПИСОК
рекомендованої навчальної та навчально-методичної літератури

Основна:
1. Гістологія людини /О.Д.Луцик, А.Й. Іванова, К.С.Кабак, Ю.Б.Чайковський. – Київ, “Книга плюс”, 2003. – 592 с.
2. Гистология: учебник /Ю.И.Афанасьев, Н.А.Юрина, Е.Ф.Котовский и др. //Под ред. Ю.И.Афанасьева, Н.А.Юриной. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицина, 2002. – 744 с.
3. Атлас по гистологии и эмбриологии /И.В.Алмазов, Л.С.Сутулов. – М.: Медицина, 1978. – 544 с.
4. Атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии /С.Л.Кузнецов, Н.Н.Мушкамбаров, В.Л.Горячкина. – М.: Медицинское информационное агенство, 2002. – 374 с.
5. Ультраструктура клітин і тканин (навчальний посібник-атлас) /К.С. Волков, Н.В.Пасєчко – Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – 96 с.
6. Ультраструктура основних компонентів органів систем організму (навчаль¬ний посібник-атлас) /К.С. Волков. – Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. – 102 с.
7. Медична ембріологія за Лангманом /Томас В. Садлер. – Львів, “Наутілус”, 2001. – 550 с.

Додаткова:
1. Гистология: введение в патологию /Под ред. Э.Г.Улумбекова, Ю.А.Челышева. – М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1998. – 960 с.
2. Гистология, цитология и эмбриология: Атлас: Учебное пособие /О.В.Волкова, Ю.К.Елецкий, Т.К.Дубовая и др. //Под ред. О.В.Волковой, Ю.К.Елецкого. – М.: Медицина, 1996. – 544 с.
3. Руководство по гистологии (общая гистология) /Под ред. И.Г.Акмаева, В.Л. Быкова, О.В. Волкова. В 2 т. – Санк-Петербург.: СпецЛит, 2001. – 495 с.
4. Руководство по гистологии (частная гистология органов и тканей) /Под ред. И.Г.Акмаева, В.Л. Быкова, О.В. Волкова. В 2 т. – Санк-Петербург.: СпецЛит, 2001. – 735 с.
5. Гистология /Л.Хэм, Д.Кормак. Москва: Мир, 1982-1983 г.г., в 5-ти томах.
Атлас по эмбриологии человека /Л.Фалин. М.: Медицина, 1976. – 544 с.
6. Альберс Б., Льюис Дж. Молекулярная биология клетки. – М.: Мир, 1986-1987 г.г., в 5-ти томах.

 

 

ПЕРЕЛІК
навчально-методичних посібників, які використовуються в навчальному процесі

1. Гістологія людини /О.Д.Луцик, А.Й. Іванова, К.С.Кабак, Ю.Б.Чайковський. – Київ, “Книга плюс”, 2003. – 592 с.
2. Гистология: учебник /Ю.И.Афанасьев, Н.А.Юрина, Е.Ф.Котовский и др. //Под ред. Ю.И.Афанасьева, Н.А.Юриной. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицина, 2002. – 744 с.
3. Гистология: введение в патологию /Под ред. Э.Г.Улумбекова, Ю.А.Челышева. – М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1998. – 960 с.
4. Быков В.Л. Цитология и общая гистология (функциональная морфология клеток и тканей человека). – СПб.: СОТИС, 1998.
5. Быков В.Л. Частная гистология человека. – СПб.: СОТИС, 1998.
6. Гистология /Л.Хэм, Д.Кормак. Москва: Мир, 1982-1983 г.г., в 5-ти томах.
7. Заварзин А.А. Основы сравнительной гистологии. – Л.: Наук, 1985.
8. Ченцов Ю.С. Общая гістологія. – М.: Изд. МГУ, 1995.
9. Волкова О.В., Елецкий Ю.К. Основы гистологии с гистологической техникой. Москва: Медицина, 1971.
10. Альберс Б., Льюис Дж. Молекулярная биология клетки. – М.: Мир, 1986-1987 г.г., в 5-ти томах.
11. Медична ембріологія за Лангманом /Томас В. Садлер. – Львів, “Наутілус”, 2001. – 550 с.
12. Руководство по гистологии (общая гистология) /Под ред. И.Г.Акмаева, В.Л. Быкова, О.В. Волкова. В 2 т. – Санк-Петербург.: СпецЛит, 2001. – 495 с.
13. Руководство по гистологии (частная гистология органов и тканей) /Под ред. И.Г.Акмаева, В.Л. Быкова, О.В. Волкова. В 2 т. – Санк-Петербург.: СпецЛит, 2001. – 735 с.
14. Данилов Р.К., Клишов А.А. Гистология: Учебные материалы к лекциям и практическим занятиям. – Спб.:ВМедА, 1995.
15. Практикум по гистологии, цитологии и эмбриологии /Под ред. Н.А.Юриной, А.И.Радостина. – М.: Изд-во УДН, 1998.
16. Гистология, цитология и эмбриология: Атлас: Учебное пособие /О.В.Волкова, Ю.К.Елецкий, Т.К.Дубовая и др. //Под ред. О.В.Волковой, Ю.К.Елецкого. – М.: Медицина, 1996. – 544 с.
17. Атлас по гистологии и эмбриологии /И.В.Алмазов, Л.С.Сутулов. – М.: Медицина, 1978. – 544 с.
18. Атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии /С.Л.Кузнецов, Н.Н.Мушкамбаров, В.Л.Горячкина. – М.: Медицинское информационное агенство, 2002. – 374 с.
19. Атлас по эмбриологии человека /Л.Фалин. М.: Медицина, 1976. – 544 с.
20. Ультраструктура клітин і тканин (навчальний посібник-атлас) /К.С. Волков, Н.В.Пасєчко – Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – 96 с.
21. Ультраструктура основних компонентів органів систем організму (навчаль¬ний посібник-атлас) /К.С. Волков. – Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. – 102 с.
22. Іванова А.Й., Чайковський Ю.Б., Луцик О.Д. Міжнародна гістологічна та ембріологічна номенклатура. – Львів: Львівський медичний інститут, 1993.
23. Международная гистологическая номенклатура /Под общей редакцией проф. Ю.И.Афанасьева. – М.: Медицина, 1987.
24. Англо – русский медицинский энциклопедический словарь (Stedman’s Medical Dictionary). – М.: ГЭОТАР. – 1995.
25. Atlas of human anatomy. Frank H. Netter, M.D., Sharon Colacino, Ph.D., consulting Editor, Ciba-Geigy corporation, Summit, New Jersey, 1994.
26. Burkitt H.G., Young B., Heath J.W. Wheater’s Functional Histology. – Edinburg – L. – Madride: Churchill –Livingstone, 1993.
27. Gartner L.P., Hiatt J.L., Strum J.M. Cell biology and histology 2d ed. – Philadelphia e. a.: Harwal Publishing Co., 1993.
28. Kurt E. Johnson. Histology and cell biology. – , Media, Pennsylvania, 1991.
29. Paul R. Wheater, H. George Burkitt, Victor G. Daniels. Functional Histology: a text and colour atlas. – Churchill Livingstone Inc., 1987.
30. Yartner L.P., Hyatt J.L., Strun J.M., Cell biology and histology. 2 d ed. Philadelphia e. a.: Harwal Publishing Co., 1993.

ПЕРЕЛІК ГІСТОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ,
які необхідно діагностувати під час здачі модульних контролів
 для студентів  медичного факультету за спеціальністю «Лікувальна справа»
з дисципліни «Гістологія, цитологія та ембріологія»

МОДУЛЬ І. Основи цитології та загальної ембріології. Загальна гістологія

Змістовий модуль 1. Основи цитології. Загальна та порівняльна ембріологія
1. Комплекс Гольджі в нейроцитах спинномозкового вузла. Імпрегнація сріблом;
2. Нейрофібрили в мультиполярних нейроцитах спинного мозку. Імпрегнація сріблом;
3. Включення глікогену в клітинах печінки. ШИК – реакція;
4. Жирові включення в клітинах печінки. Осмієва кислота;
5. Каріокінез рослинних клітин. Залізний гематоксилін;
6. Овоцит зрілого фолікула (яєчник кішки). Гематоксилін-еозин;
7. Сперматозоїди морської свинки (мазок). Нігрозин, еозин;
8. Зародок на стадії первинної смужки. Залізний гематоксилін;
9. Зародок на стадії утворення нервової трубки, сомітів і хорди. Залізний гематоксилін;
10. Зародок курки на стадії тулубової та амніотичної складок. Залізний гематоксилін;
11. Пуповина людини.Гематоксилін – еозин;
12. Материнська частина плаценти людини. Гематоксилін – еозин;
13. Плідна частина плаценти людини. Гематоксилін – еозин.

Змістовий модуль 2. Загальна гістологія
1. Одношаровий плоский епітелій(мезотелій). Імпрегнація азотистим сріблом
2. Одношаровий циліндричний епітелій канальців нирки. Гематоксилін-еозин
3. Одношаровий циліндричний багаторядний війчастий епітелій трахеї.Гематоксилін-еозин
4. Багатошаровий плоский незроговілий епітелій рогівки ока. Гематоксилін- еозин
5. Багатошаровий плоский зроговілий епітелій (епідерміс шкіри). Гематоксилін-еозин
6. Багатошаровий перехідний епітелій сечового міхура. Гематоксилін- еозин
7. Мазок крові людини. Забарвлення за Романовським-Гімзою
8. Мазок крові жаби. Гематоксилін- еозин
9. Щільна волокниста сполучна тканина (сухожилок на поздовжньому зрізі). Гематоксилін – еозин
10. Біла жирова тканина (тотальний препарат чепця). Судан III
11. Гіалінова хрящова тканина (поперечний зріз реберного хряща). Гематоксилин – еозин
12. Еластична хрящова тканина (зріз вушної раковини). Орсеїн, гематоксилін – еозин
13. Волокниста хрящова тканина (зріз міжхребцевого диска). Гематоксилін – еозин
14. Пластинчаста кісткова тканина (зріз діафіза трубчастої кістки). Забарвлення за Шморлем
15. Остеогенез грубоволокнистої кісткової тканини. Гематоксилін- еозин
16. Розвиток кістки на місці хряща. Гематоксилін – еозин
17. Гладенька м’язова тканина (зріз стінки сечового міхура). Гематоксилін – еозин
18. Поперечно-посмугована скелетна м’язова тканина (зріз язика). Залізний гематоксилін
19. Поперечно-посмугована серцева м’язова тканина (міокард). Залізний гематоксилін
20. Хроматофільна субстанція в мультиполярних нейроцитах спинного мозку. Метиле-новий синій
21. Псевдоуніполярні клітини спинномозкового вузла. Гематоксилін – еозин
22. Мієлінові нервові волокна. Осмієва кислота
23. Безмієлінові нервові волокна. Гематоксилін – еозин

МОДУЛЬ ІІ. Спеціальна гістологія та ембріологія

Змістовий модуль 3. Спеціальна гістологія та ембріологія регуляторних і сенсорних систем
1. Поперечний зріз спинного мозку. Імпрегнація сріблом.
2. Кора великих півкуль головного мозку. Імпрегнація сріблом.
3. Мозочок. Імпрегнація сріблом.
4. Спинномозковий вузол. Гематоксилін-еозин.
5. Рогівка ока. Гематоксилін-еозин.
6. Задня стінка ока. Гематоксилін-еозин.
7. Аксіальний розріз завитки внутрішнього вуха. Гематоксилін-еозин.
8. Артерія еластичного типу (аорта). Орсеїн.
9. Артерія м’язового типу. Гематоксилін-еозин.
10. Вена м’язового типу. Гематоксилін-еозин.
11. Артеріоли, венули, капіляри. Гематоксилін-еозин.
12. Серце. Гематоксилін-еозин.
13. Вилочкова залоза (тимус). Гематоксилін-еозин
14. Лімфатичний вузол. Гематоксилін-еозин.
15. Селезінка. Гематоксилін-еозин.
16. Гіпофіз. Гематоксилін-еозин.
17. Щитоподібна залоза. Гематоксилін-еозин.
18. Прищитоподібна залоза. Гематоксилін-еозин
19. Надниркова залоза. Гематоксилін-еозин.

Змістовий модуль 4. Спеціальна гістологія та ембріологія шкіри, її похідних і органів травлення
1. Шкіра пальця людини. Пікрофуксин, резорцин-фуксин.
2. Шкіра з волоссям. Гематоксилін-еозин.
3. Розвиток зуба: емалевий орган. Гематоксилін-еозин.
4. Розвиток зуба: утворення дентину та емалі.Гематоксилін-еозин.
5. Язик людини. Ниткоподібні та грибоподібні сосочки язика. Гематоксилін-еозин.
6. Язик людини. Листоподібні сосочки язика.Гематоксилін-еозин.
7. Привушна слинна залоза. Гематоксилін-еозин.
8. Під’язикова слинна залоза. Гематоксилін-еозин.
9. Підщелепна слинна залоза. Гематоксилін-еозин.
10. Стравохід (верхня третина). Гематоксилін-еозин.
11. Перехід стравоходу в шлунок. Гематоксилін-еозин.
12. Дно шлунка. Гематоксилін-еозин.
13. Пілорична частина шлунка. Гематоксилін-еозин
14. Дванадцятипала кишка. Гематоксилін-еозин.
15. Тонка (голодна) кишка. Гематоксилін-еозин.
16. Товста кишка. Гематоксилін-еозин.
17. Підшлункова залоза. Гематоксилін-еозин.
18. Печінка людини. Гематоксилін-еозин.

Змістовий модуль 5. Спеціальна гістологія та ембріологія дихальної, сечовидільної і репродуктивної систем
1. Трахея. Гематоксилін-еозин.
2. Легені. Гематоксилін-еозин.
3. Нирка. Гематоксилін-еозин.
4. Сечовий міхур. Гематоксилін-еозин.
5. Сім’яник. Гематоксилін-еозин.
6. Придаток сім’яника. Гематоксилін-еозин.
7. Передміхурова залоза. Гематоксилін-еозин.
8. Яєчник кішки. Гематоксилін-еозин.
9. Жовте тіло. Гематоксилін-еозин.
10. Матка кішки в період спокою. Гематоксилін-еозин.
11. Лактуюча молочна залоза. Гематоксилін-еозин.

 

ПЕРЕЛІК ЕЛЕКТРОННИХ МІКРОФОТОГРАФІЙ,
які необхідно діагностувати під час здачі модульних контролів
 для студентів медичного факультету за спеціальністю «Лікувальна справа»
з дисципліни «Гістологія, цитологія та ембріологія» 

МОДУЛЬ І. Основи цитології та загальної ембріології. Загальна гістологія

Змістовий модуль 1. Основи цитології. Загальна та порівняльна ембріологія
1. Схема молекулярної будови клітинної оболонки – плазмолеми
2. Система міжклітинних контактів
3. Гранулярна ендоплазматична сітка
4. Гладка ендоплазматична сітка
5. Коплекс Гольджі
6. Мітохондрія
7. Лізосоми
8. Пероксисоми
9. Рибосоми
10. Клітинний центр – центросома
11. Джгутик (хвостовий відділ сперматозоїда)
12. Війки (апікальна поверхня війчастих клітин епітеліальної пластинки слизової оболонки носової порожнини)
13. Включення глікогену в гепатоцитах
14. Жирові включення в цитоплазмі гепатоцитів
15 Фрагмент ядра
16. Структура ядерця
17. Сперматозоїд
18. Яйцеклітина (фрагмент фолікула яєчника)

Змістовий модуль 2. Загальна гістологія
1. Одношаровий плоский епітелій (внутрішній епітелій рогівки ока)
2. Одношаровий циліндричний епітелій (епітеліальна пластинка ворсинки слизової оболонки тонкої кишки)
3. Одношаровий багаторядний епітелій (епітеліальна пластинка слизової оболонки трахеї)
4. Еритроцити (нормоцити-дискоцити)
5. Еритроцити (ехіноцити)
6. Тромбоцити (кров’яні пластинки)
7. Мегакаріоцит
8. Нейтрофільний гранулоцит (сегментоядерний)
9. Еозинофільний гранулоцит – еозинофіл
10. Базофільний гранулоцит – базофіл
11. Лімфоцит (малий світлий)
12. Лімфоцит (малий темний)
13. Середній лімфоцит
14. Плазмоцит
15. Моноцит
16. Пухка сполучна тканина
17. Макрофаг – гістіоцит
18. Плазмоцит в пухкій волокнистій сполучній тканині
19. Ізогенна група хрящових клітин (гіаліновий хрящ)
20. Остеоцит
21.Гладкий міоцит (м’язова оболонка тонкої кишки)
22. Поперечно-посмуговане скелетне м’язове волокно
23. Фрагмент саркоплазми кардіоміоцита
24. Нейроцит (кора великих півкуль головного мозку)
25. Олігодендроцит ( спинномозковий вузол)
26. Епендимоцити (стінка спинномозкового каналу)
27. Безмієлінове нервове волокно
28. Мієлінове нервове волокно
29. Синапс

 
МОДУЛЬ ІІ. Спеціальна гістологія та ембріологія

Змістовий модуль 3. Спеціальна гістологія та ембріологія регуляторних і сенсорних систем
1. Зернистий шар кори мозочка.
2. Фрагмент кардіоміоцита (повздовжній переріз).
3. Фрагмент кардіоміоцита (поперечний переріз).
4. З’єднання кардіоміоцитів.
5. Артеріола.
6. Гемокапіляр соматичного типу (кора півкуль головного мозку).
7. Гемокапіляр вісцелярного типу (щитоподібна залоза).
8. Кіркова речовина часточки тимуса.
9. Фрагмент передньої частки аденогіпофіза.
10. Соматотропоцити. Передня частка аденогіпофіза.
11. Тиротропоцити. Передня частка аденогіпофіза.
12. Кортикотропоцит. Передня частка аденогіпофіза.
13. Фрагмент фолікула щитоподібної залози (помірна активність).
14. Фрагмент фолікула щитоподібної залози (гіпофункція).
15. Фрагмент фолікула щитоподібної залози (гіперфункція).
16. Адренокортикоцит пучкової зони кори наднирника.

Змістовий модуль 4. Спеціальна гістологія та ембріологія шкіри, її похідних і органів травлення
1. Епідермоцити базального та остистого шарів. Епідерміс шкіри.
2. Головні екзокриноцити. Власна залоза слизової оболонки шлунка.
3. Парієтальний екзокриноцит. Власна залоза слизової оболонки шлунка.
4. Додаткові мукоцити. Власна залоза слизової оболонки шлунка.
5. Шийковий мукоцит. Власна залоза слизової оболонки шлунка.
6. Епітеліальна пластинка. Ворсинка слизової оболонки тонкої кишки.
7. Епітеліальна пластинка. Крипта тонкої кишки (поперечний переріз).
8. Клітина Панета. Дно крипти тонкої кишки.
9. Гепатоцит в складі часточки печінки.
10. Панкреатоцити (апікальна частина).
11. Панкреатоцити (базальна частина).
12. Інсулоцити. Панкреатичний острівець.

Змістовий модуль 5. Спеціальна гістологія та ембріологія дихальної, сечовидільної і репродуктивної систем
1. Респіраторний епітеліоцит – альвеолоцит І типу.
2. Великий секреторний епітеліоцит – альвеолоцит ІІ типу.
3. Аерогематичний бар’єр – стінка альвеоли.
4. Фільтраційний бар’єр у складі ниркового тільця.
5. Епітеліоцит проксимального відділу нефрона. Кіркова речовина нирки.
6. Фрагмент базальної частини епітеліоцита дистального відділу нефрона.
7. Фрагмент стінки звивистого сім’яного канальця.