Кафедра гістології, цитології та ембріології

Спеціальність 7.110106 “Стоматологія”