Кафедра гістології, цитології та ембріології

Спеціальність 7.110101 “Лікувальна справа”