Кафедра гістології, цитології та ембріології

Спеціальність «Лікувальна справа» (кваліфікація – лікар), які попередньо здобули ОКР «Молодший спеціаліст» за спеціальністю «Лікувальна справа» та «Сестринська справа»

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ
з гістології, цитології та ембріології для студентів II курсу медичного факультету за спеціальністю «Лікувальна справа» (кваліфікація – лікар), які попередньо здобули ОКР «Молодший спеціаліст» за спеціальністю «Лікувальна справа» та «Сестринська справа»

МОДУЛЬ І. Основи цитології та загальної ембріології
Змістовий модуль 1. Основи цитології

1. Вступ до предмету гістології. Історія розвитку науки. Основи цитології.

Змістовий модуль 2. Загальна та порівняльна ембріологія

2. Основи загальної ембріології. Особливості ембріогенезу людини.

МОДУЛЬ ІІ. Загальна гістологія
Змістовий модуль 3. Гістологія загальних тканин

3. Вчення про тканини. Епітеліальні тканини.
4. Кров і лімфа. Кровотворення.
5. Сполучні тканини.
6. Скелетні тканини.

Змістовий модуль 4. Гістологія спеціальних тканин

7. М’язові тканини.
8. Нервова тканина.

МОДУЛЬ ІІІ. Спеціальна гістологія та ембріологія
Змістовий модуль 5. Спеціальна гістологія та ембріологія регуляторних і сенсорних систем

9. Нервова система.
10. Органи чуття. Орган зору.
11. Органи чуття. Орган слуху та рівноваги.
12. Серцево-судинна система.
13. Органи кровотворення та імунного захисту.
14. Ендокринна система.

Змістовий модуль 6. Спеціальна гістологія та ембріологія внутрішніх органів

15. Дихальна система.
16. Травна система: травна трубка.
17. Травна система: підшлункова залоза, печінка.
18. Сечовидільна система.
19. Чоловіча статева система.
20. Жіноча статева система.

 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
з гістології, цитології та ембріології для студентів II курсу медичного факультету за спеціальністю «Лікувальна справа» (кваліфікація – лікар), які попередньо здобули ОКР «Молодший спеціаліст» за спеціальністю «Лікувальна справа» та «Сестринська справа»

МОДУЛЬ І. Основи цитології та загальної ембріології
Змістовий модуль 1. Основи цитології

1. Історія розвитку гістології, цитології та ембріології.
2. Гістологічна техніка. Методи мікроскопічних досліджень.
3. Клітинна теорія. Клітина, її структура та функції. Плазмолема.
4. Цитоплазма: органели загального призначення.
5. Цитоплазма: органели спеціального призначення. Включення.
6. Ядро. Клітинний цикл. Старіння та смерть клітин.
7. Контроль засвоєння змістового модулю 1.

Змістовий модуль 2. Загальна та порівняльна ембріологія

8. Гаметогенез. Статеві клітини.
9. Запліднення. Дроблення.
10. Гаструляція.
11. Диференціація зародкових листків.
12. Провізорні органи.
13. Ембріональний розвиток людини.
14. Контроль засвоєння змістового модулю 2.
15. Підсумковий тестовий контроль засвоєння модулю І.

МОДУЛЬ ІІ. Загальна гістологія
Змістовий модуль 3. Гістологія загальних тканин

16. Вчення про тканини. Епітеліальні тканини: покривний епітелій.
17. Епітеліальні тканини: залозистий епітелій.
18. Кров: еритроцити, тромбоцити.
19. Кров: лейкоцити. Лімфа.
20. Кровотворення в постнатальному періоді.
21. Пухка сполучна тканина.
22. Щільна сполучна тканина. Сполучні тканини зі спеціальними властивостями.
23. Скелетні тканини: хрящова тканина.
24. Скелетні тканини: кісткова тканина.
25. Контроль засвоєння змістового модулю 3.

Змістовий модуль 4. Гістологія спеціальних тканин

26. Гладенька м’язова тканина.
27. Поперечно-смугаста скелетна м’язова тканина. Поперечно-смугаста серцева м’язова тканина.
28. Нервова тканина: нейроцити, нейроглія.
29. Нервові волокна. Нервові закінчення.
30. Контроль засвоєння змістового модулю 4.
31. Підсумковий тестовий контроль засвоєння модулю ІІ.

МОДУЛЬ ІІІ. Спеціальна гістологія та ембріологія
Змістовий модуль 5. Спеціальна гістологія та ембріологія регуляторних і сенсорних систем

32. Спинний мозок.
33. Великі півкулі головного мозку.
34. Мозочок.
35. Спинномозковий вузол. Периферійний нерв.
36. Вегетативна нервова система.
37. Орган нюху. Орган смаку.
38. Орган зору.
39. Орган слуху та рівноваги.
40. Артерії, вени. Мікроциркуляторне русло.
41. Серце.
42. Кістковий мозок. Тимус.
43. Лімфатичний вузол.
44. Селезінка.
45. Гіпоталамус. Гіпофіз.
46. Епіфіз. Дисоційована ендокринна система.
47. Щитоподібна та прищитоподібна залози.
48. Наднирникові залози.
49. Шкіра та її похідні.
50. Контроль засвоєння змістового модулю 5.

Змістовий модуль 6. Спеціальна гістологія та ембріологія внутрішніх органів

51. Дихальна система.
52. Органи ротової порожнини.
53. Стравохід.
54. Шлунок.
55. Тонка та товста кишки.
56. Великі слинні залози.
57. Підшлункова залоза.
58. Печінка та жовчевивідні шляхи.
59. Нирка та сечовидільні шляхи.
60. Чоловіча статева система.
61. Яєчник. Яйцеводи.
62. Матка. Оваріально-менструальний цикл.
63. Молочна залоза. Сучасні способи контрацепції.
64. Контроль засвоєння змістового модулю 6.
65. Підсумковий тестовий контроль засвоєння модулю ІІІ.