Кафедра гістології, цитології та ембріології

Робота наставників

ПЛАНИ
роботи викладачів кафедри з кураторськими групами

ПЛАН
роботи куратора 15 групи, ІІ курсу, медичного факультету №2, спеціальності «Лікувальна справа» доцента Ходоровської А.А. на 2013-2014 навчальний рік

1. Виховна година (щотижня, кафедра гістології, цитології та ембріології о 16.30-18.00, аудиторія №1);
2. Складання плану роботи зі студентами групи (вересень 2013 року, виховна година, кафедра гістології, цитології та ембріології, аудиторія №1, о 16.30);
3. Обрання активу групи (вересень 2013 року, виховна година, кафедра гістології, цитології та ембріології аудиторія №1, о 16.30);
4. Аналіз та контроль виконання індивідуального плану студентами групи (щомісяця, виховна година, кафедра гістології, цитології та ембріології аудиторія №1, о 16.30);
5. Відвідування академічних занять групи (упродовж року згідно розкладу);
6. Аналіз поточної успішності студентів групи (щомісяця, виховна година, кафедра гістології, цитології та ембріології аудиторія №1, о 16.30);
7. Індивідуальна робота з проблемними студентами групи (упродовж року, за потребою);
8. Аналіз виробничої дисципліни (щомісяця, виховна година, кафедра гістології, цитології та ембріології аудиторія №1, о 16.30);
9. Співпраця з викладачами кафедр на яких навчаються студенти групи (упродовж року);
10. Співпраця з деканатом (упродовж року);
11. Ознайомлення з умовами побуту студентів (упродовж року, згідно графіку чергувань);
12. Заохочення студентів до активної діяльності в наукових гуртках (упродовж року, згідно рафіку проведення засідань наукових гуртків кафедр);
13. Заохочення студентів до активної участі у проведенні «Балу знайомств», який відбудеться в палаці «Академічний» (26 вересеня 2013 року);
14. Заохочення студентів до активної участі у святкуванні «Дня працівників освіти» (3 жовтня 2013 року, палац «Академічний»);
15. Заохочення студентів до активної участі у проведенні «Дня студента» (17 листопада 2013 року, палац «Академічний»);
16. Винесення на обговорення бесіди приуроченої до 100-річчя з дня народження українського лікаря, вченого в галузі медицини, директора інституту серцево-судинної хірургії Амосова Миколи Михайловича (грудень, виховна година, кафедра гістології, цитології та ембріології аудиторія №1, о 16.30);
17. Заохочення студентів до активної участі у святкуванні вечора, присвяченого зустрічі Нового року (грудень, палац «Академічний»);
18. Проведення бесіди приуроченої до 300-річчя з дня народження українського поета та письменника Т.Г.Шевченка (березень, виховна година, кафедра гістології, цитології та ембріології аудиторія №1, о 16.30);
19. Заохочення студентів до активної участі у проведенні Дня медичного факультету №2 (березень, палац «Академічний»);
20. Проведення бесіди приуроченої до 70-річчя з дня заснування Буковинського державного медичного університету (виховна година, кафедра гістології, цитології та ембріології аудиторія №1, о 16.30);
21. Ознайомлення студентів з програмами наукових конференцій (квітень 2014 року);
22. Обговорення результатів складання підсумкових модульних контролів (травень, виховна година, кафедра гістології, цитології та ембріології аудиторія №1, о 16.30);
23. Надання рекомендацій щодо формування індивідуального плану навчання (упродовж року, за потребою).

ПЛАН
роботи куратора 18 групи, ІІ курсу, медичного факультету №2, спеціальності «Лікувальна справа» доцента Чалої К.М. на 2013-2014 навчальний рік

1.Виховна година (щотижня впродовж року кафедра гістології, цитології та ембріології, аудиторія №3);
2.Контроль та аналіз виконання індивідуального плану студентами групи (виховна година);
3. Відвідування академічних занять групи (згідно розкладу);
4. Індивідуальна робота з проблемними студентами ( в разі необхідності);
5.Співпраця з викладачами інших кафедр (кафедри БДМУ);
6.Співпраця з деканатом (деканат щомісяця);
7.Контроль успішності та трудової дисципліни (деканат, виховна година);<
8. Контроль ліквідації академічної заборгованості (кафедри БДМУ);
9. Підготовка наукових робіт та участь в роботі наукових гуртків (згідно проведення засідань гуртку);
11. Підготовка студентів до участі у предметних олімпіадах (згідно проведення);
12. Відвідування гуртожитків (згідно графіка);
13. Виховні бесіди (виховна година);
14. Відвідування та участь у проведенні культурно-масових заходів у БДМУ (згідно календарного плану заходів БДМУ);
15. Відвідування мистецьких заходів міста (згідно проведення);
16. Участь у семінарах наставників (згідно календарного плану);
17. Проведення бесіди, приуроченої до 300-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка (вересень 2014 року, на кафедрі);
18. Проведення бесіди, приуроченої до 70-річчя від дня заснування БДМУ (квітень 2014 року).

ПЛАН
роботи куратора 44 групи, ІІ курсу, медичного факультету №3, спеціальності «General medicine» асистента Малик Ю.Ю.на 2013-2014 навчальний рік

1. Виховна година (осінній семестр: 1 тиждень понеділок, 14.30-16.00, кафедра гістології, цитології та ембріології; 2 тиждень середа, 14.30-16.00, кафедра гістології, цитології та ембріології);
2. Аналіз та контроль виконання індивідуального плану студентами групи (виховна година);
3. Відвідування академічних занять групи (згідно розкладу);
4. Індивідуальна робота з проблемними студентами (по потребі);
5. Співпраця з викладачами на кафедрах (кафедри БДМУ);
6. Співпраця з деканатом (деканат, щомісяця);
7. Контроль успішності та трудової дисципліни (деканат, виховна година);
8. Контроль ліквідації академічної заборгованості (згідно розкладу на відповідних кафедрах);
9. Участь у підготовці та проведенні науково-практичних конференціях на базі БДМУ (згідно проведення);
10. Підготовка студентів до участі в предметних олімпіадах (згідно проведення);
11. Відвідування гуртожитків (згідно графіка);
12. Виховні бесіди (виховна година);
13. Відвідування та участь у проведенні культурно-масових заходів у БДМУ (згідно календарного плану заходів БДМУ);
14. Відвідування мистецьких заходів міста (згідно проведення заходів);
15. Участь у семінарах кураторів (згідно календарного плану, палац «Академічний»);
16. Участь у заходах приурочених до 70-річчя від дня заснування БДМУ (згідно календарного плану БДМУ).

ПЛАН
роботи куратора 41 групи, ІІ курсу, медичного факультету №3, спеціальності «General medicine» асистента Семенюк Т.О. на 2013-2014 навчальний рік

1. Виховні години (згідно розкладу, кафедра гістології, цитології та ембріології);
2. Аналіз та контроль успішності студентів ( деканат, кафедра, виховні години);
3. Відвідування лекцій та практичних занять (згідно розкладу занять);
4. Індивідуальні бесіди зі студентами (за необхідністю);
5. Співпраця з викладачами інших кафедр, що викладають у студентів кураторських груп (кафедри, за необхідністю);
6. Співпраця з деканатом (деканат мед. факультету №3 щомісячно);
7. Контроль ліквідації академічної заборгованості (за необхідністю);
8. Відвідування гуртожитку№5, де проживають студенти кураторської групи(згідно графіка відвідувань);
9. Відвідування та учать у культурно-масових заходах БДМУ (згідно плану заходів);
10. Виховні бесіди (виховні години за необхідністю);
11. Участь та відвідування семінарів наставників (згідно плану);
12. Тематично-виховні бесіди «Моя країна», «Я родом із…», «Моя Батьківщина» (згідно плану кураторських годин);
13. 70-років БДМУ (згідно плану заходів);
14. Міжнародний день студента-17.11 (згідно плану заходів

ПЛАН
роботи куратора 25 групи, ІІ курсу, медичного факультету №2, спеціальності «Лікувальна справа» асистента Пентелейчук Н.П. на 2013-2014 навчальний рік

1. Виховна година (щотижня впродовж року, середа, 14.30-16.00, кафедра гістології, цитології та ембріології);
2. Аналіз та контроль виконання індивідуального плану студентами групи (виховна година);
3. Відвідування академічних занять групи (згідно розкладу);
4. Індивідуальна робота з проблемними студентами (по потребі); 5. Співпраця з викладачами на кафедрах (кафедри БДМУ); 6. Співпраця з деканатом (деканат, щомісяця);
7. Контроль успішності та трудової дисципліни (деканат, виховна година);
8. Контроль ліквідації академічної заборгованості (згідно розкладу на відповідних кафедрах);
9. Участь у підготовці та проведенні науково-практичних конференціях на базі БДМУ (згідно проведення);
10. Підготовка студентів до участі в предметних олімпіадах (згідно проведення);
11. Відвідування гуртожитків (згідно графіка);
12. Виховні бесіди (виховна година);
13. Відвідування та участь у проведенні культурно-масових заходів у БДМУ (згідно календарного плану заходів БДМУ); 14. Відвідування мистецьких заходів міста (згідно проведення заходів);
15. Участь у семінарах кураторів (згідно календарного плану, палац «Академічний»);
16. Участь у заходах приурочених до 70-річчя від дня заснування БДМУ (згідно календарного плану БДМУ).
17. Проведення бесіди приуроченої до 100-річчя з дня народження українського лікаря, ученого в галузі медицини, директора інституту серцево-судинної хірургії Амосова М.М. (грудень 2013 року, кафедра гістології, цитології та ембріології);
18. Проведення бесіди приуроченої до 300-річчя з дня народження українського поета Т.Г.Шевченка (квітень 2014 року, кафедра гістології, цитології та ембріології).

 

 ПЛАН
 роботи куратора 4 групи, ІІ курсу, медичного факультету №4, спеціальності «Сестринська справа» асистента Андрущак Л.А. на 2013-2014 навчальний рік

1. Організаційні моменти щодо навчання на 2-му курсі (Вересень-Жовтень 2013);
2. Ознайомлення з розкладом занять групи на осінній семестр (вересень 2013);
3. Ознайомлення з переліком предметів та прізвищами викладачів (вересень 2013);
4. Співпраця з деканатом (останній день місяця впродовж семестру);
5. Допомога у вирішенні проблем на початку навчального процесу (вересень 2013);
6. Відвідування видатних місць у м. Чернівці (жовтень 2013);
7. Проведення виховних годин (протягом семестру);
8. Ознайомлення з атестаційними оцінками (один раз на місяць);
9. Відвідування практичних занять студентів (протягом семестру);
10. Відвідування лекцій (протягом семестру);
11. Відвідування відробіток (протягом семестру);
12. Відвідування семінарів наставників(згідно графіку «Палац Академічний»);
13. Індивідуальна робота з проблемними студентами (протягом семестру);
14. Здача звітів по проведеній роботі відповідальному наставнику кафедри ( один раз у квартал);
15. Відвідування культурно-масових заходів з групою (згідно графіку «Палац Академічний»);
16. Участь у культурно-масових заходах (згідно графіку);
17. Участь у благодійних акціях (протягом семестру);
18. Відвідування гуртожитків (протягом семестру).