Кафедра гістології, цитології та ембріології

Виховна робота

76

 

 

 

 

 

Пентелейчук Наталія Петрівна - к.біол.н., асистент, відповідальний наставник кафедри гістології, цитології та ембріології

 

 

 

Важливе місце в роботі колективу кафедри належить виховній роботі, що спрямована на формування у студентів моральних якостей, громадської активності та відповідальності за долю України, дбайливого ставлення до національногобагатства країни, любові до рідної мови.
Усі викладачі є наставниками студентів спеціальностей: «Лікувальна справа» та «General medicine». При плануванні виховної роботи на кафедрі наставники передбачають вивчення здібностей студентів кураторських груп до навчання; ставлення до обраної спеціальності та плани на майбутнє; стан навчальної дисципліни та критерії вихованості студентів; житлово-побутові умов та виявлення студентів-сиріт.
У процесі своєї роботи з кураторськими групами наставники привчають студентів до традицій нашого навчального закладу, беручи участь у виробничих зборах, в урочистих подіях, присвячених Дню знань, Дню вчителя, у вечорах-зустрічах з випускниками, з ветеранами праці, залучаючи їх до участі у гуртках художньої самодіяльності при палаці «Академічний», зокрема в Народному самодіяльному ансамблі пісні і танцю «Трембіта».
Наставники готують матеріали та на виховних годинах проводять історичний екскурс щодо становлення Буковинського держаного медичного університету, його науковий потенціал та перспективи на майбутнє.
Зі студентами щотижнево на кураторських годинах аналізують поточну успішність та трудову дисципліну; результати здачі змістових та підсумкових модульних контролів. Проводять заходи, направлені на ліквідацію студентами академічної заборгованості. Згідно графіку наставники протягом навчального року відвідують гуртожитки № 1, 2, 4, 5, 6.