Кафедра гістології, цитології та ембріології

Спеціальність “Стоматологія”

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ
з гістології, цитології та ембріології для студентів стоматологічного факультету за спеціальністю «Стоматологія»
МОДУЛЬ І. Основи цитології та загальної ембріології. Загальна гістологія
Змістовий модуль 1. Основи цитології. Загальна та порівняльна ембріологія

1. Вступ до предмету гістології. Історія розвитку науки. Основи цитології.
2. Основи загальної ембріології. Особливості ембріогенезу людини.

Змістовий модуль 2. Загальна гістологія

3. Вчення про тканини. Тканини загального призначення.
4. Тканини спеціального призначення.

МОДУЛЬ ІІ. Спеціальна гістологія та ембріологія

Змістовий модуль 3. Спеціальна гістологія та ембріологія регуляторних і сенсорних систем

5. Нервова система.
6. Органи кровотворення та імунного захисту.

Змістовий модуль 4. Спеціальна гістологія та ембріологія внутрішніх органів

7. Розвиток лиця. Розвиток і будова органів ротової порожнини.
8. Розвиток і будова зубів.
9. Травна система.
10. Сечостатева система.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з гістології, цитології та ембріології для студентів стоматологічного факультету

за спеціальністю «Стоматологія»

МОДУЛЬ І. Основи цитології та загальної ембріології. Загальна гістологія

Змістовий модуль 1. Основи цитології. Загальна та порівняльна ембріологія

1. Гістологічна техніка. Методи мікроскопічних досліджень.
2. Клітинна теорія. Клітина, її структура та функції. Плазмолема.
3. Цитоплазма.
4. Ядро. Клітинний цикл. Старіння та смерть клітин.
5. Гаметогенез. Статеві клітини.
6. Запліднення. Дроблення.
7. Гаструляція.
8. Диференціація зародкових листків.
9. Провізорні органи.
10. Ембріональний розвиток людини.
11. Контроль засвоєння змістового модулю 1.

Змістовий модуль 2. Загальна гістологія

12. Вчення про тканини. Епітеліальні тканини: покривний епітелій.
13. Епітеліальні тканини: залозистий епітелій.
14. Кров: еритроцити, тромбоцити.
15. Кров: лейкоцити. Лімфа.
16. Власне сполучна тканина.
17. Скелетні тканини.
18. М’язові тканини.
19. Нервова тканина.
20. Контроль засвоєння змістового модулю 2.
21. Підсумковий тестовий контроль засвоєння модулю І.

МОДУЛЬ ІІ. Спеціальна гістологія та ембріологія

Змістовий модуль 3. Спеціальна гістологія та ембріологія регуляторних і сенсорних систем

22. Спинний мозок.
23. Великі півкулі головного мозку.
24. Мозочок.
25. Вегетативна нервова система.
26. Орган нюху. Орган смаку.
27. Орган зору.
28. Орган слуху та рівноваги.
29. Артерії, вени. Мікроциркуляторне русло.
30. Серце.
31. Кістковий мозок. Тимус.
32. Лімфатичний вузол.
33. Селезінка.
34. Гіпоталамус. Гіпофіз.
35. Щитоподібна та прищитоподібна залози.
36. Наднирникові залози.
37. Шкіра та її похідні.
38. Контроль засвоєння змістового модулю 3.

Змістовий модуль 4. Спеціальна гістологія та ембріологія внутрішніх органів

39. Дихальна система.
40. Травна система. Ембрігенез, загальний план будови травної трубки. Особливості будови стінки ротової порожнини.
41. Губи. Щоки.
42. Тверде та м’ягке піднебіння, ясна.
43. Молочні та постійні зуби. Рання стадія розвитку зуба.
44. Пізня стадія розвитку зуба. Розвиток дентину. Будова дентину.
45. Пізня стадія розвитку зуба. Розвиток емалі. Будова емалі.
46. Пізня стадія розвитку зуба. Розвиток цементу. Будова цементу.
47. Пізня стадія розвитку зуба. Розвиток пульпи. Будова пульпи. Розвиток періодонту. Будова періодонту.
48. Кільце Пирогова. Піднебінний мигдалик. Язик.
49. Великі слинні залози.
50. Стравохід.
51. Шлунок.
52. Тонка кишка.
53. Товста кишка.
54. Підшлункова залоза.
55. Печінка та жовчовивідні шляхи.
56. Нирка та сечовидільні шляхи.
57. Чоловіча статева система.
58. Жіноча статева система.
59. Контроль засвоєння змістового модулю 4.
60. Підсумковий тестовий контроль засвоєння модулю ІІ.