Кафедра гістології, цитології та ембріології

Спеціальність “Медична психологія”

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ
з гістології, цитології та ембріології для студентів медичного факультету
за спеціальністю «Медична психологія»

МОДУЛЬ І. Основи цитології та загальної ембріології
Змістовий модуль 1. Основи цитології

1. Вступ до предмету гістології. Історія розвитку науки. Основи цитології.

Змістовий модуль 2. Загальна та порівняльна ембріологія

2. Основи загальної ембріології. Особливості ембріогенезу людини.

МОДУЛЬ ІІ. Загальна гістологія
Змістовий модуль 3. Гістологія загальних тканин

3. Тканини загального призначення.

Змістовий модуль 4. Гістологія спеціальних тканин

4. Тканини спеціального призначення.

МОДУЛЬ ІІІ. Спеціальна гістологія та ембріологія
Змістовий модуль 5. Спеціальна гістологія та ембріологія регуляторних і сенсорних систем

5. Нервова система.
6. Органи чуття.
7. Серцево-судинна система.
8. Ендокринна система.
9. Травна система.
10. Сечостатева система.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
з гістології, цитології та ембріології для студентів медичного факультету
за спеціальністю «Медична психологія»

МОДУЛЬ І. Основи цитології та загальної ембріології
Змістовий модуль 1. Основи цитології

1. Історія розвитку гістології, цитології та ембріології.
2. Гістологічна техніка. Методи мікроскопічних досліджень.
3. Клітинна теорія. Клітина, її структура та функції. Плазмолема.
4. Цитоплазма: органели загального призначення.
5. Цитоплазма: органели спеціального призначення. Включення.
6. Ядро. Клітинний цикл. Старіння та смерть клітин.
7. Контроль засвоєння змістового модулю 1.

Змістовий модуль 2. Загальна та порівняльна ембріологія

8. Гаметогенез. Статеві клітини.
9. Запліднення. Дроблення.
10. Гаструляція.
11. Диференціація зародкових листків.
12. Провізорні органи.
13. Ембріональний розвиток людини.
14. Контроль засвоєння змістового модулю 2.
15. Підсумковий тестовий контроль засвоєння модулю І.

МОДУЛЬ ІІ. Загальна гістологія
Змістовий модуль 3. Гістологія загальних тканин

16. Вчення про тканини. Епітеліальні тканини: покривний епітелій.
17. Епітеліальні тканини: залозистий епітелій.
18. Кров: еритроцити, тромбоцити.
19. Кров: лейкоцити. Лімфа.
20. Кровотворення в постнатальному періоді.
21. Пухка сполучна тканина.
22. Щільна сполучна тканина. Сполучні тканини зі спеціальними властивостями.
23. Скелетні тканини: хрящова тканина.
24. Скелетні тканини: кісткова тканина.
25. Контроль засвоєння змістового модулю 3.

Змістовий модуль 4. Гістологія спеціальних тканин

26. Гладенька м’язова тканина.
27. Поперечно-смугаста скелетна м’язова тканина. Поперечно-смугаста серцева м’язова тканина.
28. Нервова тканина: нейроцити, нейроглія.
29. Нервові волокна. Нервові закінчення.
30. Контроль засвоєння змістового модулю 4.
31. Підсумковий тестовий контроль засвоєння модулю ІІ.

МОДУЛЬ ІІІ. Спеціальна гістологія та ембріологія
Змістовий модуль 5. Спеціальна гістологія та ембріологія регуляторних і сенсорних систем

32. Спинний мозок.
33. Великі півкулі головного мозку.
34. Мозочок.
35. Спинномозковий вузол. Периферійний нерв.
36. Вегетативна нервова система.
37. Орган нюху. Орган смаку.
38. Орган зору.
39. Орган слуху та рівноваги.
40. Артерії, вени. Мікроциркуляторне русло.
41. Серце.
42. Кістковий мозок. Тимус.
43. Лімфатичний вузол.
44. Селезінка.
45. Гіпоталамус. Гіпофіз.
46. Епіфіз. Дисоційована ендокринна система.
47. Щитоподібна та прищитоподібна залози.
48. Наднирникові залози.
49. Шкіра та її похідні.
50. Контроль засвоєння змістового модулю 5.

Змістовий модуль 6. Спеціальна гістологія та ембріологія внутрішніх органів

51. Дихальна система.
52. Органи ротової порожнини.
53. Стравохід.
54. Шлунок.
55. Тонка та товста кишки.
56. Великі слинні залози.
57. Підшлункова залоза.
58. Печінка та жовчевивідні шляхи.
59. Нирка та сечовидільні шляхи.
60. Чоловіча статева система.
61. Яєчник. Яйцеводи.
62. Матка. Оваріально-менструальний цикл.
63. Молочна залоза. Сучасні способи контрацепції.
64. Контроль засвоєння змістового модулю 6.
65. Підсумковий тестовий контроль засвоєння модулю ІІІ.

ЗАВДАННЯ
для самостійної (індивідуальної) роботи з гістології, цитології та ембріології для студентів медичного факультету за спеціальністю «Медична психологія»

1. Гістологія в Україні. Історія кафедри гістології БДМУ;
2. Основні правові та медико-соціальні аспекти експериментальних досліджень в гістології, цитології та ембріології; Поняття про основи біобезпеки та білетики на засадах державного регулювання біомедичних втручань;
3. Реакція клітин на пошкодження. Адаптація, її значення для збереження життя у змінених умовах існування;
4. Мейоз;
5. Ембріогенез нижчих та вищих хребетних;
6. Формування, будова та розвиток плаценти в різні періоди вагітності. Система «мати-плід»;
7. Підготовка до підсумкового тестового контролю засвоєння модулю 1;
8. Загальні принципи організації тканин;
9. Залозистий епітелій. Морфофункціональні особливості ендокринних та екзокринних залоз;
10. Ембріональний гемопоез;
11. Взаємодія клітин крові та сполучної тканини в реакціях імунітету;
12. Гістогенез кісткової тканини. Інтеграція хрящового та кісткового матрикс;
13. Нервові закінчення;
14. Регенерація. Особливості регенерації м’язової та нервової тканин;
15. Підготовка до підсумкового тестового контролю засвоєння модулю 2;
16. Розвиток нервової системи;
17. Функціональне значення та принципи організації стовбура мозку;
18. Поняття «аналізатор», його складові частини та функціональне значення;
19. Орган смаку;
20. Орган нюху;
21. Морфофункціональні особливості лімфатичних судин;
22. Елементи макрофагічної системи в органах кровотворення та їх роль в захисних реакціях організму;
23. Структурна організація та функціональне значення похідних шкіри;
24. Носова порожнина. Гортань;
25. Розвиток органів травної системи;
26. Зуби;
27. Жовчний міхур;
28. Ендокринний апарат нирки;
29. Сперматогенез;
30. Овогенез;
31. Планування сім’ї. Сучасні погляди на проблему безпліддя, регуляція вагітності. Методи контрацепції. Біотичні проблеми демографічної кризи та шляхи її вирішення;
32. Підготовка до підсумкового тестового контролю засвоєння модулю 3.