Кафедра гістології, цитології та ембріології

План засідань


Дата засідання: 17.09.2014
Час та місце засідання: о 16.30, навчальна аудиторія №5
Тематика засідання:
1. Тиреоїдний гомеостаз щитоподібної залози в умовах стресу;
2. Макро- та мікроскопічна будова клапанного апарату лівого шлуночка серця;
3. Організаційні питання щодо роботи студентського наукового гуртка кафедри у 2014-2015 навчальному році.

Куратор засідання:
професор Бойчук Т.М.,
доцент Чернікова Г.М.,
доцент Ходоровська А.А.,
доцент Чала К.М.,
асистент Петришен О.І.,
асистент Малик Ю.Ю.,
асистент Пентелейчук Н.П.,
асистент Семенюк Т.О.,
асистент Андрущак Л.А.

Дата засідання:15.10.2014
Час та місце засідання: о 16.30, навчальна аудиторія №5
Тематика засідання:
1. Ембріогенез клапанного апарату серця;
2. Лазерно-поляризаційна характеристика стулок/заслінок клапанів серця в нормі.

Куратор засідання:
доцент Чала К.М.,
доцент Чернікова Г.М.,
асистент Петришен О.І.,
асистент Пентелейчук Н.П.,
асистент Семенюк Т.О.

Дата засідання: 19.11.2014
Час та місце засідання: о 16.30, навчальна аудиторія №5
Тематика засідання:
1. Вплив йододифіциту на поширеність ендемічного зобу у жителів Чернівецької області;
2. 70 річний науковий шлях Буковинського державного медичного університету – здобутки та перспективи.

Куратор засідання:
доцент Чернікова Г.М.,
асистент Петришен О.І.
асистент Андрущак Л.А.,
асистент Пентелейчук Н.П.

Дата засідання: 17.12.2014
Час та місце засідання: о 16.30, навчальна аудиторія №5
Тематика засідання:
1. Характеристика імунокомпетентних клітин та їх взаємодія в імунних реакціях;
2. Стан судинного русла нирок за умов впливу солей важких металів.
3. Morphological reoraganization of the kidneys in response to the action of anthropogenic factors

Куратор засідання:
професор Бойчук Т.М.,
асистент Петришен О.І.,
доцент Чернікова Г.М.,
доцент Ходоровська А.А.,
доцент Чала К.М.,
асистент Малик Ю.Ю.

Дата засідання: 18.02.2015
Час та місце засідання: о 16.30, навчальна аудиторія №5
Тематика засідання:
1. Морфологічні зміни навколо зубних тканин при парадоничному ураженні;
2. Laser-polarimetric diagnostics of the structural organizationof the pulmonary tissue in normal and pathology;
3. Особливості ембріонального розвитку людини на ранніх термінах вагітності.

Куратор засідання:
професор Бойчук Т.М.,
доцент Чернікова Г.М.,
доцент Ходоровська А.А.,
доцент Чала К.М.,
асистент Петришен О.І.,
асистент Малик Ю.Ю.,
асистент Семенюк Т.О.,
асистент Пентелейчук Н.П.,
асистент Андрущак Л.А.

Дата засідання: 18.03.2014
Час та місце засідання: о 16.30, навчальна аудиторія №5
Тематика засідання:
1. Клітини імунного захисту та механізм формування імунітету;
2. Наукові школи Буковинського державного медичного університету та їх засновники;
3. Морфологічна будова сухожилкових струн передсердно-шлуночкових клапанів серця у дітей.

Куратор засідання:
асистент Петришен О.І.,
доцент Чала К.М.,
доцент Чернікова Г.М.,
асистент Семенюк Т.О.,
асистент Пентелейчук Н.П.,
асистент Андрущак Л.А.

Дата засідання: 15.04.2015
Час та місце засідання: о 16.30, навчальна аудиторія №5
Тематика засідання:
1. Екологічні чинники, які впливають на захворювання ротової порожнини;
2. Імуногістохімічний метод дослідження: його характеристика та використання з метою підтвердження наявності      кровоносних судин у стулках/заслінках серцевих клапанів;
3. Науковий шлях кафедри гістології, цитології та ембріології Буковинського державного медичного університету.

Куратор засідання:
професор Бойчук Т.М.,
асистент Петришен О.І.,
доцент Чернікова Г.М.,
доцент Чала К.М.,
доцент Ходоровська А.А.
асистент Семенюк Т.О.,
асистент Пентелейчук Н.П.,

Дата засідання: 20.05.2015
Час та місце засідання: о 16.30, навчальна аудиторія №5
Тематика засідання:
1. Морфологічна організація структурних елементів печінки в умовах різної функціональної активності епіфіза;
 2. 10-літній шлях розвитку студентської наукової роботи на кафедрі гістології, цитології та ембріології;
3. Підсумкове засідання: затвердження звіту про роботу наукового гуртка за 2014–2015 н.р.

Куратор засідання:
професор Бойчук Т.М.,
доцент Чернікова Г.М.,
доцент Ходоровська А.А.,
доцент Чала К.М.,
асистент Петришен О.І.,
асистент Малик Ю.Ю.,
асистент Семенюк Т.О.,
асистент Пентелейчук Н.П.,
асистент Андрущак Л.А.