Кафедра гістології, цитології та ембріології

Студентська наукова робота

 9

Петришен Олександр Іванович – відповідальний за роботу студентського наукового гуртка кафедри.
Наукові пріоритети – хронобіологія, хрономедицина, екотоксикологія, лазерно-поляриметрична діагностика біологічних тканин.
Автор понад 120 наукових праць, в тому числі навчальних посібників та 1-го підручника,
15 раціоналізаторських пропозицій та 1 патента на корисну модель.

 

 

 

 

 

 

8

 

 

Георгіян Сергій Валентинович – староста наукового гуртка кафедри, студент 5 курсу, 22 групи, медичного факультету №2, спеціальності «Лікувальна справа».
Наукові пріоритети – хронобіологія, структурна організація паренхіматозних органів. Неодноразовий учасник і переможець наукових конференцій, конгресів в Україні та за кордоном.
Автор понад 30 друкованих праць.