Кафедра гістології, цитології та ембріології

Склад кафедри

 шеф2

Бойчук Тарас Миколайович народився 17 березня 1966 року в с. Луківці Вижницького району, Чернівецької області. У 1989 році закінчив Чернівецький державний медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа». Після закінчення інституту пройшов шлях від старшого лаборанта до завідувача лабораторії гігієни води і санітарної охорони водойм науково-дослідного інституту медико-екологічних проблем МОЗ України. 1993-2003 роки – асистент, доцент, професор кафедри медичної біології та генетики БДМУ. З 2000-2003 роки – займає посаду декана медичних факультетів №3 та №1 Буковинського державного медичного університету. На період з 2004 по 2007 роки – призначений заступником начальника Управління (в подальшому, у зв’язку з реорганізацією відділу освіти і науки Міністерства охорони здоров’я України). З 2007 по 2010 роки – ректор Київського медичного університету Української асоціації народної медицини, завідувач кафедри нормальної фізіології та медичної біології. З 2010 року по теперішній час, ректор Буковинського державного медичного університету. Завідувач кафедри гістології, цитології та ембріології 2010-2015 роки. Кандидат медичних наук з 1995 року. Доктор медичних наук з 1999 року, докторську дисертацію захистив на засіданні спеціалізованої Вченої ради при інституті фізіології ім. О.О.Богомольця. З жовтня 2002 року – професор кафедри медичної біології та генетики. Стаж науково-педагогічної діяльності у вищих закладах освіти 3-4 рівнях акредитації понад 20 років. Підготував трьох кандидатів наук, одного доктора наук. Автор більш ніж 200 наукових праць, в тому числі 10 навчальних посібників, 8 монографій. Нагороджений почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України (2000 рік), Подякою Кабінету Міністрів України (2005 рік), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України. (2004 рік), премією імені Ю.Федьковича Чернівецької міської ради, Почесним знаком «За розбудову освіти» (2009 рік), грамотами Чернівецької міської ради (2009 рік) та Буковинської державної медичної академії (2009 рік), преміями імені Б. Л. Радзіховського (2011), імені Омеляна Поповича (2011). Вільно володіє російською та англійською мовами.

Наукові пріоритети: хронобіологія, металотоксикози, екотоксикологія, водно-сольовий обмін, лазерно-поляримитрична діагностика біологічних тканин в нормі та за умов розвитку патологічних станів.

KMR_8986_cr Цигикало О.В.

Цигикало Олександр Віталійович – виконуючий обов’язки завідувача кафедри гістології, цитології та ембріології, доктор медичних наук, доцент. Народився 20 лютого 1967 року в м. Ромни Сумської області. Закінчив Чернівецький державний медичний інститут у 1992 році. Впродовж 1992-1994 року – хірург-інтерн Роменської районної лікарні Сумської області. З 1994 року – асистент, з 2003 – доцент кафедри топографічної анатомії та оперативної хірургії Буковинського державного медичного університету. З 2010 до 2016 року – доцент кафедри здоров’я людини, рекреації та фітнесу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, заступник декана з наукової роботи та інформатизації. У 1999 році захистив кандидатську дисертацію «Розвиток та становлення топографії головних компонентів коренів легень людини в пренатальному періоді онтогенезу» за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія. Докторську дисертаційну роботу на тему «Закономірності морфогенезу та топографії позапечінкових жовчних проток у ранньому періоді онтогенезу людини» захистив у 2014 році за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія. Стаж науково-педагогічної роботи (станом на вересень 2016 р.) – 22 роки. Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2011). Автор 187 наукових праць, серед яких 11 книг (2 – з грифом МОЗ та МОНМС), 66 статей, 79 тез доповідей на наукових конференціях, 31 патент України.

2

Чернікова Галина Миколаївна народилася 19 липня  в с. Жванець, Кам’янець-Подільського району, Хмельницької області.
У 1995 році закінчила Чернівецький державний медичний інститут. За спеціальністю «Лікувальна справа». Після закінчення інституту якого за розподілом прийшла працювати на кафедру гістології, цитології та ембріології, поступила в аспірантуру. В 1999 році захистила кандидатську дисертацію, 14.03.01нормальна анатомія, на тему: «Розвиток та становлення топографії підшлункової залози в перенатальному періоді онтогкнезу людини».
Із 1999 – асистент кафедри, а з 2006 року обрана доцентом кафедри медичної біології, генетики та гістології. З 2011 року по теперішній час, працює на посаді доцента кафедри гістології, цитології та ембріології БДМУ.
Вільно володіє російською та англійською мовами. Автор понад 95 наукових праць, 4 раціоналізаторських пропозицій, 1 патента на корисну модель, 1 підручника та 1 посыбника.
Наукові пріоритети: ембріональний розвиток органів черевної порожнини, лазерно-поляримитрична діагностика біологічних тканин в нормі та патології. 

 

121Ходоровська Алла Анатоліївна народилася 11 серпня. У 2001 році закінчила Буковинську державну медичну академію за спеціальністю «Лікувальна справа» та отримала диплом загального зразка. Після закінчення академії продовжила навчання в інтернатурі (2001-2002 роки) за спеціальністю «Нервові хвороби» та по закінченню отримала сертифікат лікаря-спеціаліста. З 2002 року зарахована на посаду викладача-стажиста кафедри гістології, цитології та ембріології та паралельно вступає до аспірантури за спеціальністю «Гістологія, цитологія та ембріологія». Після успішного закінчення аспірантури 1 червня 2006 року на засіданні спеціалізованої Вченої ради при Національному медичному університеті ім. О.О.Богомольця (м. Київ) захистила кандидатську дисертаційну роботу за спеціальністю 14.03.09.гістологія, цитологія, ембріологія на тему «Стан щитоподібної залози в умовах стресу при зміненому фотоперіоді». Рішенням президії Вищої атестаційної комісії України від 12 жовтня 2006 року присвоєно звання кандидата медичних наук. З 2005 по 2010 роки працювала на посаді асистента кафедри медичної біології, генетики та гістології Буковинського державного медичного університету. З 2010 року переведена на посаду доцента кафедри гістології, цитології та ембріології. Вільно володіє російською та англійською мовами. Автор понад 90 наукових робіт в тому числі 1 підручника та 1 посібника.
Наукові пріоритети: хронобіологія, структурна організація деяких ендокринних органів і стан біологічних тканин в призмі лазерної поляриметрії.

 

11

Чала Катерина Миколаївна народилася 4 серпня  в м. Чернівці. У 1980 році закінчила Чернівецький орден Трудового Червоного Прапора державний університет за спеціальністю – «Біолог, викладач біології та хімії». З 1981 по 1991 роки – зарахована на посаду лаборант кафедри гістології, цитології та ембріології, а в 1994 році переведена на посаду асистента цієї кафедри. 30 грудня 1997 року на засіданні спеціалізованої Вченої ради при Чернівецькому державному університеті ім. Юрія Федьковича МОН України захистила кандидатську дисертаційну роботу на тему «Вплив хлористих сполук талію, кадмію і свинцю на кислотно-лужний гомеостаз організму» та отримала ступінь кандидата біологічних наук. У 2003 році присвоєно звання доцента кафедри медичної біології,генетики та гістології. Автор  понад 150 друкованих праць, в тому числі 1 підручника і 2 посібників. За плідну та багаторічну працю нагороджена Подякою міністра охорони здоров’я України (2011 рік), почесною грамотою «Викладач року» (2012 рік). Вільно володіє російською та англійською мовами.
Наукові пріоритети: кислотно-лужний гомеостаз, хронобіологія, лазерна поляриметрія.

 5.11

Малик Юлія Юріївна народилась 5 травня  в м. Чернівці. У 2001 році закінчила Буковинську державну медичну академію за спеціальністю «Лікувальна справа». У 2002 році закінчила інтернатуру зі спеціальності «Терапія». У 2007 році пройшла спеціалізацію з вірусології. З 2003 року асистент кафедри гістології, цитології та ембріології БДМУ. Стаж науково-педагогічної діяльності 13 років. Дисципліну викладає українською та англійською мовами. У 2015 році захистила кандидатську дисертаційну роботу на тему: «Гістоархітектоніка сухожилкових струн мітрального клапана людей у нормі та при малих аномаліях серця» за спеціальністю 14.03.09.гістологія, цитологія, ембріологія та отримала науковий ступінь кандидата медичних наук. Неодноразово нагороджена грамотами Буковинського державного медичного університету. Автор понад 70 друкованих праць. Вільно володіє російською та англійською мовами.
Наукові пріоритети: ембріональний розвиток та структурна організація органів серцево-судинної системи.

 

6.1.11

Семенюк Тетяна Олексіївна народилась 4 березня  в місті Чернівці. У 1992 році закінчила Кишинівський державний медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа». З 1992-1994 роки працювала лікарем-інтерном за фахом «Неврологія». З 1999 року почала свою педагогічну діяльність із викладанням дисципліни «Гістологія», працюючи спочатку на посаді старшого лаборанта, а згодом асистента у Вищих медичних закладах міста Кишинів (Молдова). У Буковинському державному медичному університеті на кафедрі гістології, цитології та ембріології працює з 2008 року до теперішнього часу на посаді асистента. Дисципліну викладає українською та англійською мовами. У 2015 році захистила кандидатську дисертаційну роботу за спеціальністю 14.03.09.гістологія, цитологія, ембріологія на тему: «Морфологічні особливості клапанів серця в пренатальному періоді, дітей віком до 1 року та у людей зрілого віку» та здобула науковий ступінь кандидата медичних наук. Автор понад 70 друкованих праць. Вільно володіє російською, молдавською та англійською мовами.

Наукові пріоритети: ембріональний розвиток та структурна організація органів серцево-судинної системи.

 77

Пентелейчук Наталія Петрівна народилася 4 червня. У 2001 році закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича за спеціальністю «Біологія» та здобула кваліфікацію біолога, викладача біології та хімії. З 2003 по 2005 рік працювала старшим лаборантом кафедри медичної біології, генетики та гістології Буковинського державного медичного університету. У 2006 році переведена на посаду викладача-стажиста, а в подальшому – асистента. У 2015 році захистила кандидатську дисертаційну роботу за шифром 14.03.01нормальна анатомія на тему: «Структурна організація сухожилкових струн передсердно-шлуночкових клапанів серця у плодів, новонароджених і дітей грудного віку» та отримала ступінь кандидата біологічних наук. Автор понад 70 друкованих праць. Володіє російською та німецькою мовами.
Наукові пріоритети: ембріональний розвиток та структурна організація органів серцево-судинної системи.

4.1

Петришен Олександр Іванович народився 26 січня 1975 року в місті Деражня, Хмельницької області. У 1994 році вступив до Чернівецького держаного медичного інституту та в 2000 році закінчив повний курс Буковинської державної медичної академії за спеціальністю 7.110101 «Лікувальна справа», отримав диплом з відзнакою здобувши кваліфікацію «лікаря». По закінченні ВНЗу продовжив навчання в інтернатурі та в січні 2002 року присвоєно звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Хірургія». З лютого 2002 року прийнятий на посаду лікаря-хірурга Антонінської НРЛ, Хмельницької області, де до серпня 2002 року виконував обов’язки завідувача хірургічного відділення. З серпня 2002 року зарахований на посаду викладача-стажиста кафедри гістології, цитології та ембріології Буковинської державної медичної академії. В грудні 2003 року вступає до аспірантури без відриву від виробництва за спеціальністю 14.03.04 – «Патологічна фізіологія» та запланував кандидатську дисертаційну робота на тему «Морфофункціональний стан нирок стресованих тварин за дії солей алюмінію та свинцю при порушенні фотоперіодизму». Регулярно результати наукових дослджень висвітлює у наукових виданнях та на різноманітних наукових конференціях як в Україна так і за кордоном. Враховуючи міжнародну наукову співпрацю присвоєно звання дійсного члена-кореспондента Московського товариства дослідників природи при Моськовському державному університеті, секція «Інтегративна біологія» (посвідчення №4413). Володіє російською та англійською мовами. Автор понад 130 наукових праць, 10 раціоналізаторських пропозицій, 2 патентів на корисну модель, 1 підручника.
Наукові пріоритети: хронобіологія, металотоксикози, водно-сольовий обмін, лазерно-поляримитрична діагностика біологічних тканин в нормі та за умов розвитку патологічних станів. 

8.1

Андрущак Людмила Анатоліївна народилася 26 грудня в с. Грушівці, Кельменецького району, Чернівецької області. З 2000-2004 роки – навчалася в Новоселицькому училищі БДМА, кваліфікація «Фельдшер». З березень по серпень 2004 року працювала медичною сестрою хірургічного відділення операційного блоку Новоселицької ЦРЛ. У 2004 році зарахована до лав студентів Буковинського державного медичного університету, який закінчила в 2010 році за спеціальністю «Лікувальна справа». У 2012 році – закінчила інтернатуру та отримала сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Внутрішні хвороби». З 2012 по 2013 роки – зарахована на посаду старшого лаборанта, а в подальшому на посаду викладач-стажиста кафедри догляду за хворими та ВМО. З вересня 2013 року переведена на кафедру гістології, цитології та ембріології на посаду асистента.

 10.1

Галиш Ірина Володимирівна народилася 2 липня  в с. Ожарівка Старо-Синявського району, Хмельницької області. У 2005 році успішно закінчила ліцей №3 м. Чернівці, що стало запорукою вступу до лав студентів Буковинського державного медичного університету. У 2011 році закінчила Буковинський державний медичний університет та отримала диплом загального зразка зі спеціальності «Лікувальна справа». За період 2011-2013 пройшла інтернатуру та отримала сертифікат спеціаліста за фахом «Дерматовенерологія». З лютого 2013 року прийнята на посаду старшого лаборанта кафедри гістології, цитології та ембріології. З вересня 2015 року асистент кафедри гістології, цитології та ембріології.

9.1

Кочерга Лариса Іванівна народилась 21 жовтня в м. Чернівці. Після закінчення школи в 1971 році вступила в Чернівецький державний університет, який закінчила в 1976 році зі спеціальності «Фізика». З 1976 по 1982 рр. – працювала інженер-конструктором заводу «Елктронмаш». З 1982 по 1985 роки перебувала у відрядженні в Алжирі. У 1985 році прийнята на посаду завідувача лабораторіями в Чернівецькому державному університеті на кафедрі загальнотехнічних дисциплін. За період з 1986 по 1991 роки обіймала посаду інспектора наукової частини та завідувача канцелярії Чернівецького державного медичного інституту. З 1991 перебуває у відрядженні в Марокко, де з 1991 по 1994 роки виконувала обов’язки завідувача канцелярією в Генеральному консульстві Російської Федерації в Касабланці, а з 1994 по 2005 роки переведена на посаду секретаря представництва Російської Федерації по риболовлі в Марокко. Вільно володіє російською та французькою мовами. У 2010 році прийнята на посаду старшого лаборанта кафедри гістології, цитології та ембріології Буковинського державного медичного університету.

Popova I.S. IMG_0173

Попова Ірина Сергіївна народилася 24 березня 1993 року в місті Чернівці. У 2010 році з відзнакою закінчила Чернівецьку гімназію №4 з поглибленим вивченням іноземних мов та вступила на навчання до Буковинського державного медичного університету. У 2016 році закінчила навчання та отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Лікувальна справа». З липня 2016 року працює старшим лаборантом кафедри гістології, цитології та ембріології. Паралельно проходить інтернатуру за спеціальністю «Патологічна анатомія». Лауреат премії Національної академії медичних наук України та Асоціації працівників медичних вузів України за значні успіхи в науковій діяльності в 2014 році. Брала активну участь в науково-практичних конференціях України та Європи. Автор 25 наукових публікацій, зокрема 4 статей у вітчизняних та іноземних виданнях. Вдосконалила знання англійської мови за трьохмісячною програмою стажування в Сполучених Штатах АмерикиУспішно пройшла навчання за системою Concorde в коледжі South Kentм. Ешфорд (Англія).  Володіє англійською (сертифікат FCE, рівень B2), польською, російською мовами.